romanian english

Olga Andreea URDA: Consecințele încălcării prevederilor legale privind constituirea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990

Rezumat: Pentru constituirea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, sunt prevăzute o serie de reguli clare, menite să protejeze atât circuitul civil cât și interesele terților. Nerespectarea acestor reguli presupune crearea unui dezechilibru și în mod firesc ar putea conduce la dizolvarea și lichidarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990. Totuși legiuitorul a propuse o serie de soluții în vederea regularizării, soluții care armonizează legislația noastră internă cu normele Uniunii Europene adoptate în această materie. Analiza efectuată își propune să identifice atât soluțiile stabilite de legiuitorul român pentru situația încălcării prevederilor legale privind constituirea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 cât și maniera de transpunere a normelor adoptate de către Uniunea Europeană relative la această chestiune, vizând cu precădere situația acțiunii în anulare.

Cuvinte cheie: acțiune în anulare, acțiune în regularizare, publicitate, societăți, armonizare.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0864 sec.
292087348