romanian english

Ramona Delia POPESCU: Rolul Curţii Constituţionale în asigurarea bunei guvernanţe prin prisma jurisprudenţei sale în materie electorală

Principiul constituţional al respectării constituţiei, a supremaţiei sale şi a Legilor este obligatoriu pentru toate subiectele de drept. Controlul de constituţionalitate, ca garanţie a supremaţiei reprezintă o sancţiune pentru toate autorităţile publice care încalcă acest principiu în edictarea normelor juridice, deciziile pronunţate de curtea constituţională fiind obligatorii şi producând efecte erga omnes numai pentru viitor. Instanţa de justiţie constituţională trebuie să constituite un factor de echilibru în societate, garant al supremaţiei constituţiei şi al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi al separaţiei puterilor în stat. În jurisprudenţa sa în materie electorală, curtea, făcând trimitere la recomandările Comisiei de la Veneţia, are o poziţie inconsecventă cu privire la problema constituţionalităţii modificării legislaţiei electorale cu mai puţin de 1 an înainte de alegeri, aducând ca argument principiul securităţii juridice. Analiza jurisprudenţei în materia referendumului a reliefat noi abordări cu privire la efectele referendumului consultativ, precum şi interpretări eronate cu privire la majoritate şi cvorum.

Cuvinte-cheie: alegeri, referendum, cvorum, majoritate, previzibilitate, principiul securităţii raporturilor juridice, garanţii ale supremaţiei constituţiei


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0827 sec.
292087348