romanian english

Ioana Maria COSTEA : Comunicarea actelor administrativ-fiscale. Aspecte particulare.

Rezumat: Actele administrative fiscale sunt rezultate ale unei autorități publice sau voință private, în scopul de a rezolvao situație de drept. Aceste acte sunt emise din oficiu sau la cerere, în scopul de a genera, modifica sau stinge efecte juridice Prin natura, actele administrative fiscale sunt unilaterale, deci într-un raport juridic de impunere este necesar comunicate celeilalte părți. În sensul articolulului 44 din Codul de procedură fiscală o serie de forme de comunicare sunt disponibile: comunicarea directă prin remitere personal, prin servicii publice, prin poștă și în cele din urmă de publicitate. Practica administrativă a utilizat această ultimă formă de comunicare în mod frecvent pentru a ușura procedurile lor interne, interpretând textul legal ca o formulă alternativă. Jurisprudența, și în special Curtea Constituțională au căutat argumente pentru a cenzura această practică și pentru a consacra o ierarhie între aceste forme. Datorită intervenției Curții Constituționale, legiuitorul a modificat formula juridică și confirmat în cele din urmă comunicarea prin publicitate ca o formă secundară de comunicare, în absența unei forme complete de comunicare directă.

Cuvinte cheie: act administrativ-fiscal, comunicare directă, comunicare prin publicitate, opozabilitate.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0900 sec.
292087348