romanian english

Ioana Maria COSTEA: Criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale

Rezumat: Procedura bugetară la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale este o consecinţă a autonomiei locale, în sensul că permite administrarea resurselor financiare locale, sub autoritatea organelor reprezentative ale comunităţii. Elemente din economie pot genera însă dificultăţi a nivelul micro-bugetelor, dificultăţi care sunt consacrate normativ ca stare de criză financiară şi stare de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale. Regimul juridic şi procedura de lucru sunt remedii spre echilibrarea bugetară.

Cuvinte-cheie: stare de criză financiară, stare de insolvenţă, unitate administrativ-teritorială


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0797 sec.
292087348