romanian english

Mirela Carmen DOBRILĂ: Criminalitatea în date statistice privind infracţiunile contra patrimoniului, cu accent pe infracţiunea de înşelăciune

Rezumat: Deși rata criminalității referitoare la infracțiunea de înșelăciune are anumite limite, o astfel de abordare este utilă pentru că servește pentru a evidenția evoluția și dimensiunea fenomenului infracțional în ceea ce privește infracțiunile de înșelăciune, cu scopul de a contribui la măsurile de prevenire și de control și cu posibilitatea de stabilire a unui profil de cei care comit aceste crime. O revizuire periodică a gradului de infracțiuni de înșelăciune va permite, în funcție de rezultatele constatate, de stabilire a unor măsuri sau identificarea unor modalități de îmbunătățire a eficienței activităților de combatere a fenomenului infracțional în acest domeniu.

Cuvinte cheie: criminalitate, statistici, infracţiuni contra patrimoniului, infracţiunea de înşelăciune   


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0761 sec.
292087348