romanian english

Olga Andreea URDA: Raportul dintre dreptul penal european si dreptul penal național. Considerații generale

Rezumat: Internaționalizarea infracțiunii rezultă din internaționalizarea dreptului penal. Dreptul penal european, care are o unitate certă, este plasat în  primul rând sub o diversitate evidentă. Configurarea unui spaţiu de libertate securitate și justiție impune necesitatea de a sancționa anumite infracțiuni-un mod similar cu cel existent într-un alt stat, dar mai ales şi de a respecta suveranitatea națională. Rolul dreptului penal european este, de asemenea, să promoveze cooperarea între statele membre în acest spațiu de libertate, securitate și justiție într-un mod care reduce la minimum dificultățile create de frontierele naționale. Acest lucru înseamnă că dreptul penal european este suprapus pe sistemele juridice naționale și răspunde la logica pașilor micii, care caracterizează, de asemenea, întreaga construcție europeană.

Cuvinte cheie: drept penal european, spaţiu de libertate, securitate și justiție, drepturile omului, cooperare


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0864 sec.
292087348