romanian english

Nicolae Horia ȚIȚ: Tratamentul națiunii celei mai favorizate în comerțul cu servicii – regulă fundamentală a comerțului internațional în cadrul sistemului multilateral al organizației mondiale a comerțului

Rezumat: Organizația Mondială a Comerțului (OMC) instituie reguli și discipline în comerțul internațional de servicii bazate pe principii de nediscriminare. Unul dintre aceste principii este principiul naţiunii celei mai favorizat (CNF), în conformitate cu care membrii OMC acordă imediat și necondiționat serviciilor și furnizorilor de servicii ai oricărui alt membru un tratament nu mai puțin favorabil decât cel pe care îl acordă serviciilor și furnizorilor de servicii din orice altă țară (art. II alin. 1 GATS). Un test cu trei niveluri de coerență este stabilit pentru a determina dacă există o încălcare a obligației de tratament CNF în temeiul art. II, alin. 1 din GATS: dacă măsura în cauză este o măsură acoperită de GATS; dacă furnizorii de servicii sau de serviciu în cauză sunt "ca servicii" sau "ca furnizori de servicii"; dacă tratamentul mai puțin favorabil este acordat furnizorilor de servicii sau de serviciu unui membru. Articolul analizează cele trei condiții și face trimitere la rapoartele relevante Panel și Organului de apel în domeniu.

Cuvinte-cheie: tratament celei mai favorizate națiuni, comerțul cu servicii, cum ar fi servicii, cum ar fi furnizorii de servicii.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0849 sec.
292087348