romanian english

Olga-Andreea URDA: Garanţii procedurale - egalitatea de arme şi principiul contradictorialităţii. Consideraţii generale

Rezumat: În mai multe cauze, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că dreptul la un proces echitabil implică, printre altele, natura contradictorie a procedurii și egalitatea armelor. Acesta este un aspect care merită anumite observaţii. Printre principiile care stau la baza ideii de echitate care nu sunt formulate în mod explicit la articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dar care sunt importante pentru înțelegerea funcţionării acestuia, cel mai important este principiul egalității armelor, reflectând în special ideea că fiecare parte la o procedură ar trebui să aibă șanse egale de a prezenta cazul său și că nimeni nu se pot bucura de un avantaj semnificativ față de cealaltă parte. Dreptul la natura contradictorie a procedurii presupune atât pentru acuzare cât şi pentru apărare, dreptul de a lua cunoștință de observațiile sau probele prezentate de cealaltă parte și de a le discuta.

Cuvinte cheie: proces echitabil, natura contradictorie a procedurii, egalitatea armelor.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0727 sec.
292087348