romanian english

Luiza-Cristina GAVRILESCU: Reflectarea principiilor de drept intertemporal în noul Cod civil

Rezumat: Scopul acestui studiu este de a analiza problemele legate de punerea în aplicare a legii civile. Principiul de bază care guvernează acest domeniu este acela că legea civilă nu are putere retroactivă .  În cazul în care o situaţie juridică este consumata, în toate aspectele sale, aplicarea noii legi este exclusă. Ca urmare a acestei reguli, un alt principiu stabileşte că noua lege este de   aplicare imediată tuturor situaţiilor care se formează după intrarea sa în vigoare. Având în vedere noutatea instituţiilor introduse de noua lege, este permisă posibilitatea ca legea veche să continue să guverneze efectelor viitoare ale raporturilor juridice născute sub autoritatea sa, în măsura în care acestea continuă să supravieţuiască în actuala reglementare. Cu toate acestea, excepţia se aplică în special relaţiilor contractuale, care sunt instituite pe temeiul autonomiei de voinţă, pentru că în ceea ce priveşte raporturile stabilite prin lege, cum ar fi cele din materia drepturilor personale sau de proprietate, interesul în aplicarea noii legi este prioritar.

Cuvinte cheie:  Noul Cod civil român; legea de punere în aplicare a noului Cod civil român;  normele de aplicare în timp a legii civile; neretroactivitatea legii civile


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0874 sec.
292087348