romanian english

Andra MIHAILĂ: Puterea constituantă

Rezumat: Puterea constituantă este divizată între puterea constituantă originară și puterea constituantă derivată. Mai mult decât atât, trebuie realizată o diferență între puterile constituante și puterile constituite. Se apreciază că puterea constituantă originară se poate manifesta doar cu ocazia existenței unui vid juridic, deoarece puterea constituantă originară implică abrogarea constituției în vigoare. Puterea constituantă originară, după crearea unei noi constituții, nu mai este exercitată, dar nu dispare definitiv. După cum se poate observa, în orice situație, puterea originară subzistă. Această putere este deci permanentă, chiar dacă nu este exercitată întotdeauna.

Cuvinte-cheie: putere constituantă originară, putere constituantă derivată, puteri constituite.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0842 sec.
292087348