romanian english

Lucia IRINESCU: Reflecţii asupra adopţiei

Rezumat: Adopţia, un mod care oferă copilului ai cărui părinți nu doresc sau nu pot să aibă grijă de el sau nu sunt potriviţi pentru a fi părinți, posibilitatea de a trăi într-un mediu familial, generează sentimente puternice și dezbateri, fiind influențată de modificările sociale. Ca o modalitate de a crea legături de rudenie civile care substituie filiație biologice, adopţia a cunoscut în perioada contemporană o explozie devenind un fenomen internațional care necesitămăsuri legislative pentru a prevenirea și combaterea traficului de copii. Legea nr.  273/2004 privind aspectele juridice ale adopției, a suferit o serie de modificări importante prin Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 102/2008  și Legea nr. 49/2009 privind adopția internațională.

Cuvinte cheie: adopție, copii, mediul familial


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0850 sec.
292087348