romanian english

George Claudiu PUPĂZAN: Modalităţi de încetare a efectelor juridice ale actelor administrative

Rezumat: Acest articol își propune să prezinte două modalități disponibile în dreptul românesc pentru a înceta raporturile juridice stabilite prin actele administrative de autoritate. Pe de o parte, un act administrativ încetează să producă consecințe juridice prin intervenția unui alt act, emis în acest scop de către autoritățile competente, cum ar fi un act de invalidare, suspendarea sau revocarea. Un act administrativ este, de asemenea, lipsit de orice efect juridic prin intervenția unor fapte materiale specifice de care legea leagă  încetarea consecințe juridice, cum ar fi: recomandarea medicală sau decesul a subiectului  de drept.

Cuvinte cheie: acte administrative, încetare, consecințe juridice.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0840 sec.
292087348