romanian english

Andra MIHAILA: Conceptul modern de suveranitate

Rezumat: Noul concept de suveranitate este legat de noțiunea de integrare europeană. Astăzi, sensul clasic al noțiunii de suveranitate s-a schimbat, deoarece se vorbește despre o putere supra-statală și despre colaborarea dintre aceasta și Statele membre. De asemenea, trebuie marcat momentul globalizării, care se află în relație de opoziție față de conceptul în discuție. Articolul subliniază ideea că integrarea în Uniunea Europeană presupune anumite compromisuri din partea statelor membre. În egală măsură, se poate vorbi despre o suveranitate partajată și despre faptul că suveranitatea nu dispare, ci este pur și simplu limitată. Astfel, pentru a evita un conflict, nu trebuie să știm cine posedă în concret suveranitatea, ci trebuie să apreciem că fiecare parte este suverană.

Cuvinte cheie: suveranitate, integrare europeană, suveranitatea partajată


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0823 sec.
292087348