romanian english

Cosmin DARIESCU: Norme de drept internaţional privat în Moldova, în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Rezumat: Normele conflictuale moldoveneşti erau prevăzute în Codul civil al Principatului Moldova (Codul Calimach) intrat în vigoare pe 1 octombrie 1817. Rezumând prevederile paragrafelor 2, 5,6,45,46,396 şi 2009 ale codului Calimach, descoperim următoarele norme conflictuale: Codul Calimach se aplica tuturor locuitorilor Moldovei, fie că erau moldoveni sau străini; Capacitatea juridică a cetăţeanului moldovean era guvernată de legea moldovenească, chiar şi în străinătate, în vreme ce capacitatea juridică a străinului de a încheia acte juridice pe teritoriul Moldovei era supusă tot legii moldovene; Actele juridice încheiate în străinătate de un cetăţean moldovean erau guvernate, în privinţa fondului, de dreptul moldovenesc, iar în privinţa formei, de legea statului unde a fost încheiat actul; Actele juridice încheiate pe teritoriul Moldovei erau guvernate de dreptul moldovenesc atât în privinţa fondului cât şi în material formei; Codul Calimach îi acorda creditorului străin aceleaşi drepturi asupra unui debitor moldovean falit pe care legea naţională a străinului le acorda creditorului moldovean aflat în aceeaşi situaţie; Imobilele erau guvernate de legea locului unde erau situate, în vreme ce mobilele erau supuse legii personale a proprietarului (care era legea moldovenească atât timp cât proprietarul se afla pe teritoriul Moldovei). Conform paragrafului 45 al Codului Calimach, străinii aveau aceleaşi drepturi civile precum moldovenii cu excepţia acelora pentru care dreptul moldovenesc cerea fie cetăţenia  moldovenească, fie calitatea de creştin ortodox, fie amândouă condiţiile. Aceste prevederi ale codului Calimach au fost abrogate pe 1 decembrie 1865, când Codul civil român a intrat în vigoare.

 Cuvinte cheie: drept internaţional privat, Moldova secolului al XIX-lea, norme conflictuale, Codul Calimach

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0822 sec.
292087348