romanian english

Bernd RUTHERS: Dogmatica dreptului şi politica juridică

Rezumat: După o privire de ansamblu introductivă asupra mai multor aspecte conceptuale fundamentale, referitoare la definirea și geneza dogmaticii dreptului, lucrarea a examinat transformarea treptată a dogmaticii dreptului în procesul de trecere de la un stat bazat pe lege (Gesetzestaat) la un stat judiciar (Richterstaat). În opinia autorului, principalele funcții îndeplinite de dogmatica juridică în domeniul practicii juridice includ: ordonarea și sistematizarea, stabilizarea, funcţia de exonerare, "interzicerea negării", criticismul și funcția de perfecționare. Teza principală a autorului se concentrează pe relaţia dintre dogmatica dreptului şi politica juridică, ultima fiind văzută ca o formă cristalizată a primei. Indiferent de afilierea politică sau ideologică a membrilor sistemului judiciar, abuzurilor intervenționismului judiciar combinate cu abordări metodologice părtinitoare sau ad-hoc, inclusiv "interferențe nemărginită și interpretare" - pentru a decide în litigiile cu încărcătură politică sunt în zilele noastre principalele amenințările  atât pentru dogmatică juridică cât şi pentru "Rechtsstaat" .

Cuvinte-cheie: stat bazat pe lege, stat judiciar.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0878 sec.
292087348