romanian english

Emanoil-Corneliu MOGÂRZAN: Interferenţe: probleme de drept internaţional public la aplicarea legii străine în procesul civil internaţional

Rezumat: În cadrul procesului civil internaţional, la aplicarea legii străine se ridică uneori probleme ce fac şi obiectul dreptului internaţional public. Vom discuta despre situaţia în care norma conflictuală dispune aplicarea legii aparţinând unui stat nerecunoscut ori a unui stat ocupat sau anexat, precum şi cazul când în dreptul străin desemnat competenţa legislativă aparţine unei convenţii internaţionale.

Cuvinte-cheie: drept internaţional privat, drept internaţional public, proces civil.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0851 sec.
292087348