romanian english

Irina Galan: Considerations on the cancellation of the tax audit report

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-10

Abstract: The aim of the study is to analyze the multiple perspectives regarding the controversial issue of the admissibility of actions in order to cancel the tax inspection report. The actuality of the subject results from the multitude of interpretations that have been granted by the courts on the same legal texts, which led to finding opposed solutions regarding the same legal issue. The problems that arose in judicial practice mainly concerned the categorization of the tax inspection report as a tax administrative act, with consequences regarding the possibility of appeal before the court. Given these aspects, we aim to analyze the relevant legal provisions, the evolution and succession of regulations over time, as well as the recent practice in the matter, in an attempt to identify potential solutions regarding the problem raised.

Key-words: tax administrative act, tax inspection report, admissibility, cancellation

References:

Anghel T., Codul de procedură fiscală – Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, București, 2020.

Bogasiu G., Procedura de contestare a actului administrativ fiscal. Natura juridică. Legea aplicabilă. Obiectul acțiunii judiciare, în Tax Magazine nr. 2/2014, pp. 25-29.

Bufan R., Svidchi N., „Despre obligația de motivare în dreptul fiscal (I)”, în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 4/2021, pp. 17-27.

Cilibiu O.M., Contestația fiscală – în beneficiul contribuabilului sau al administrației fiscale?, în Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, nr. 1/2012, pp. 119-126.

Cilibiu O.M., Natura juridică a raportului de inspecție fiscală, în Dreptul, nr. 8/2012, pp. 151-157.

Costaș C.F. (coord.), Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Editura Solomon, București, 2016.

Costea I.M., Obiectul contestației prealabile în materie fiscală, în Tax Magazine, nr. 11/2016, pp. 721-762.

Costea I.M., Contenciosul financiar și fiscal. Note de curs, Editura Hamangiu, București, 2022.

Costea I.M., Controlul fiscal, Editura Hamangiu, București, 2017.

Costea I.M., Drept financiar. Note de curs, ed. a 7-a rev. și ad., Editura Hamangiu, București, 2021.

Dascălu D., Tratat de contencios fiscal, Editura Hamangiu, București, 2014.

Duca E., Codul de procedură fiscală - comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni, Editura Universul Juridic, București, 2021.

Duca E., Noul Cod de procedură fiscală - comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni, Editura Universul Juridic, București, 2016.

Fanu-Moca A., Contenciosul fiscal, Editura C.H. Beck, București, 2006.

Trăilescu A., Discuții privind admisibilitatea acțiunii în anularea actului administrativ-fiscal, în Cluj Tax Forum, nr. 6/2020, pp. 22-33.


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0885 sec.
292087348