romanian english

Oana Munteanu, Sorin-Claude Modreanu: The (fate) art of pleading

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-7

Abstract: From ancient times, the oratorical art (ars bene dicendi) affirms itself as an essential component of society. Being an instrument for politicians, jurists and more, the ability to communicate became an indispensable aptitude. Naturally, intellectuals gradually started to show interest for this art from a methodological perspective, starting schools of rhetoric and theorizing the knowledge on the subject. Therefore, by evoking the most important figures of oratory and exploring the theory behind this art, we analyzed its development until it reached the form it has in present times, with a particular interest for the judicial component of oratory, the lawyer`s plead.

Keywords: oratory, communication, rhetoric, plead, word;

References:

Arhip O., Teoria argumentării. Retorica modernă. Structuri şi strategii argumentative în discursul juridic, politic şi literar, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2003.

Barbou M., L’art de plaider en défense aux assises: analyse dialogique et argumentative d’une Technique sociale du sentiment: le cas del’affaire Courjault. Droit. Conservatoire national des arts et métiers-CNAM, 2017.

Biblioteca marilor procese, Anul I, mai-iulie 1924, nr. 4-5, Editura “Curierul Judiciar”, Bucureşti, 1924.

Billard A., La rhétorique antique (1): Histoire de l’art oratoire, 2021, [on-line]

Bloch R., Cousin, J., Roma şi destinul ei, Editura Meridiane, colecţia Biblioteca de artă - Arte şi civilizaţii, volumul I, traducere şi note de Sluşanschi, B., şi Sluşanschi, D., Bucureşti, 1985.

Boboc N., Scurte consideraţii cu privire la dreptul de autor asupra operelor avocaţilor, [on-line]

Bredin J.-D., Levy, T., Convaincre: dialogue sur l’éloquence, Odile Jacob, 1997.

Cernelutti cité par Danovi, R., en Souris, P., Tactiques et stratégies judiciaires, Bruylant, 2009, p. 256 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Cicero Arta oratoriei, Editura Saeculum I. O., ediţie bilingvă, text latin şi traducere, însoţite de studiu introductiv, note şi indice de Diaconescu, T., Bucureşti, 2020.

Cicero, Despre orator, I, VIII, în: Cicero, Opere alese, II, Bucureşti, Univers, 1973, p. 27, apud. Sălăvăstru, C., Mic tratat de oratorie, ed. a III-a, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2021.

Créhange P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Damien A., Ader, H., Règles de la Profession d’Avocats, Dalloz, 2006-2007, apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Donovan J. M., Culture and the Courts in France, Law and History Review, August 2017, Vol. 35, No. 3 (August 2017) [on-line]

Eloge de M. le Bâtonnier Jacques Charpentier. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°4, Octobre-décembre, 1974.

Eminescu Y., Pledoarii celebre. Antologie de oratorie judiciară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.

Garçon M., Essai sur l’éloquence judiciaire, Éd. Corréa, 1947, p. 249 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

L’abominable Dr. Petiot, France Loisir, 1990 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Lévêque P., Aventura greacă, volumul al II-lea, colecţia Biblioteca de artă, arte şi civilizaţii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987.

Liouville F., Paillet ou L'avocat: conseil d'un ancien aux stagiaires sur l'exercice de la profession d'avocat, Imprimerie et Librairie Générale De Jurisprudence, Paris, 1880.

Lucas S., E., Arta de a vorbi în public, trad. Miruna Andriescu, Editura Polirom, 2014.

Maiorescu T., Critice, Bucureşti, vol. 3, 1930, p. 259 apud Eminescu, Y., Pledoarii celebre. Antologie de oratorie judiciară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.

Packham C., Cicero's Ears, or Eloquence in the Age of Politeness: Oratory, Moderation, and the Sublime in Enlightenment Scotland, Eighteenth-Century Studies, vol. 46, no. 4, The Johns Hopkins University Press, 2013, p. 499.

Parole d’avocat, Herrman, 1994 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Perelman C., Olbrechts-Tyteca, L., Tratat de argumentare. Noua retorică, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2012.

Périer B., La parole est un sport de combat, JC Lattès, 2017, p. 19-20 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Préface de l’annuaire de l’association des secrétaires et anciens secrétaires de la conférence apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Quintilian M., F., Arta oratorică, Editura Minerva, colecţia Biblioteca pentru toţi, 1974, p. 207.

Remarques sur la parole, Éd. Dalloz-Sirey, 1944 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Sălăvăstru C., Mic tratat de oratorie, ed. a III-a, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2021.

Schopenhauer A., Arta de a avea întotdeauna dreptate sau Dialectica eristică, trad. de Bârlea, P., G., Editura Muzeul Literaturii Române Bucureşti, 2010.

Seneca, v. Controversiae, praefatio II, apud. Cicero Arta oratoriei, Editura Saeculum I. O., ediţie bilingvă, text latin şi traducere, însoţite de studiu introductiv, note şi indice de Diaconescu, T., Bucureşti, 2020.

Tacite, Dialogue des orateurs, Paris, Les Belles Lettres, 1985, apud. Sălăvăstru, C., Mic tratat de oratorie, ed. a III-a, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2021.

Todorov T., Teorii ale simbolului, Bucureşti, Univers, 1983, apud. Sălăvăstru, C., Mic tratat de oratorie, ed. a III-a, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2021.


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0980 sec.
292087348