romanian english

Vasilisa Muntean: Action for repair of damage caused to the person by judicial errors and investigation (case of the Republic of Moldova)

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-16

Abstract: The rehabilitated person may claim compensation for pecuniary damage, compensation for non-pecuniary damage and reinstatement of infringed rights. In this research I will analyze the civil action to repair the damage caused by judicial and investigative errors. At present, in the legal doctrine of the Republic of Moldova, the issue of defining judicial error has been little addressed. In this sense, this scientific article constitutes a scientific approach aimed at elucidating the theoretical and normative deficiencies and omissions that appear in the field of repairing the damage caused by judicial and even errors. We aimed to form a core of ideas and recommendation mechanisms that would ensure a certain interpretive and decisional homogeneity in the investigation of the civil action regarding the reparation of the damage caused by judicial and investigative errors.

Keywords: civil action, prejudice, judicial error, error of investigation, court, judge, criminal trial, decision.

References:

Belei E., Borș A., Chifa F. et. al., Drept procesual civil. Partea general, Editura Lexon-Prim, Chișinău, 2016.

Bojincă M., Condițiile exercitării acțiunii civile, în Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. Seria Științe Juridice, nr. 3/2010, pp. 7-20.

Boroi G., Stancu M., Drept procesual civil, Editura Hamangiu, București, 2015.

Brînză L., Repararea prejudiciului material cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală și ale instanțelor judecătorești cu prilejul desfășurării procesului penal, în Studia Universitatis, nr. 6/2007, pp. 222-223.

Ciuncan D., Eroarea judiciară în exercitarea funcției de magistrat cu rea-credință sau gravă neglijență (I), în Universul Juridic, nr. 6/2018.

Ciobanu V.M., Briciu T.C., Dinu C.C., Drept procesual civil, ed. a II-a, Editura Național, București, 2018.

Smarandi L., Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, București, 2018.

Văleanu M., Acțiunea civilă – mijloc de restabilire a dreptului subiectiv încălcat, în Acta Universitatis George Bacovia Seria Juridica, Vol. 3, nr. 1/2014.Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0869 sec.
292087348