romanian english

Mihai Dunea: Critical considerations regarding some regulations and mA.tory national solutions in criminal matters regarding forms of manifestation of the plurality of offences

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-13

Abstract: The domain of the plurality of offences has generous regulations in the current Romanian criminal legislation, while there are also constant concerns expressed in this field by the pronouncement of binding decisions from he Constitutional Court or the Supreme Court of Romania. However, it can be observed that the matter in question is far from exhausted legislatively (there are forms of plurality of offences that are not expressly regulated), respectively that well-founded criticism can be formulated regarding some of the solutions / arguments identified, in this sense, in the mA.tory national jurisprudence. The present material aims to prospect / resume, selectively, part of these latter aspects, on the side of which fertile doctrinal discussions can be shaped, either in order to clarify some problems, or in order to notice the existence of others. The importance of the criminal institution of plurality of offences, including the effects produced upon persons capable of being held criminally liable, legitimizes the deepening and clarifying approach regarding some theoretical and practical aspects specific to it, in order to optimize the regulations and to correct some regrettable slippages that appeared in the mA.tory jurisprudence of this area.

Key words: plurality of offences, perfectible criminal legislation, mA.tory jurisprudence that can be criticized.

References:

Antoniu G. (coord.), Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. I (art. 1-52), Editura Universul Juridic, București, 2010.

Antoniu G., Toader T. (coord.), Explicațiile noului Cod penal, vol. I (art. 1-52), Editura Universul Juridic, București, 2015.

Dunea M., Observații referitoare la impactul produs asupra unor instituții generale ale dreptului penal de modificările aportate prin OUG nr. 18/2016, în Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Științe Juridice, tomul LXII, nr. 1/2016.

Dunea M., Implicații ale unor intervenții legislative sau de jurisprudență obligatorie relativ recente asupra protecției victimei infracțiunii – material aflat în curs de publicare în volumul „Protecția victimelor infracțiunii. Lecțiile unui deceniu” – lucrare adunând lucrările Conferinței internaționale bienale organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Ediția a XIV-a (20-21 octombrie 2022).

Mărculescu-Michinici M.I., Dunea M., Drept penal. Partea generală - curs teoretic în domeniul licențe (I), Editura Hamangiu, București, 2017.

Mărculescu-Michinici M.I., Când (nu) există pluralitatea intermediară de infracțiuni? (II) Regimul sancționator – particularități, în Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Științe Juridice, tomul LXIII, nr. I/2017.

Mitrache C-tin, Mitrache C., Drept penal român. Partea generală, ed. a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2016.

Mitrache C-tin, Mitrache C., Drept penal român. Partea generală, ed. a III-a, Editura Universul Juridic, București, 2019.

Mitrache C-tin, Mitrache C., Drept penal român. Partea generală, ed. a IV-a, Editura Universul Juridic, București, 2022.

Pașca V., Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2014.

Streteanu F., Concursul de infracțiuni, Editura Lumina Lex, București, 1999.

Streteanu F., Nițu D., Drept penal. Partea generală (curs universitar), Vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2018.

Streteanu F., Succinte observații cu privire la decizia nr. 601/2018
a Curții Constituționale. Notă critică, în Caiete de drept penal, nr. 4/2018.

Toader T., Michinici M.I., Răducanu R., Crișu-Ciocîntă A., Rădulețu S., Dunea M., Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, București, 2014.

Udroiu M., Drept penal. Partea generală – Noul Cod penal, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2015.


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0835 sec.
292087348