romanian english

Lucia Irinescu: Jurisprudential aspects regarding the personal relations ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-3

Abstract: The superior interest of the child, within the meaning of Law no. 272/2004 and of the Civil Code, is limited to the child's right to a normal physical and moral development, to a socio-affective balance and to family life, a right also affirmed by art. 8 of the European Convention on Human Rights. The child has the right to grow up with both his parents, who are responsible for his upbringing and education. In the situation where the parents do not live together, the possibility of the parent with whom the child was not present to have personal relations with him must be recognized as high as possible.

Keywords: superior interest of the child, parental authority, personal relationships, legal practice

References

Avram M., Mocanu C.-I., „De la Ana la Caiafa: interogaţii și soluţii privind locuinţa alternantă a minorului”, în Revista de Dreptul Familiei, nr. 1-2/2019

Barbur D. F., „Evoluția relațiilor personale dintre copil și părintele separat în practica judecătorească”, în Pandectele Române nr. 1/2021

Crăciunescu C. M., “Interesul superior al copilului în exercitarea autorității părintești exclusiv de către unul dintre părinți”, în M. Avram (coord.), Autoritatea părintească. Între măreție și decădere, Ed. Solomon, București, 2018

Filote-Iovu I.A., „Dreptul copilului de a avea legături personale cu părinţii sau cu alte persoane, în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor omului şi a celei naţionale”, în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020

Irinescu L, „Birdnesting – o nouă abordare a divorţului şi despre cum putem adapta prevederile articolului 400 din Codul civil”, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021

Irinescu L., „O lume minunată cu multe jucării și două locuințe pentru copii”, în Analele Științifice ale UAIC, Tomul LXVII/2, seria Științe Juridice, nr. 2/2021, http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-3

Lupu P.A., Stoica A., „Problematica restrângerii dreptului de păstrare a legăturilor personale cu minorul în contextul Covid-19”, [Online]

Moloman B.D. ,„Pot fi virusate şi puse în carantină relaţiile de familie? Despre obligaţii şi drepturi familiale în vremuri pandemice”, în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020

Motica A. R., Buzincu, O, „Reflexia interesului superior al minorului în acordul parental”, în Revista de Dreptul Familiei. Supliment/2020

Neamţ I. I., “Locuinţa alternantă. Sau când interesele superioare ale părinţilor sunt mascate sub forma interesului superior al copilului. O analiză critică,” în Revista de Dreptul Familiei, nr. 2/2020

Neamţ I. I., Neamţ L.C., “Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu con- vieţuiesc. O analiză juridico-psihologică,” în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2018

Simon A, „Programul de vizitare al copilului în contextul pandemiei de COVID-19”, [Online]Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0911 sec.
292087348