romanian english

Valeriu Bujor, Larisa Buga: Criminological expertise in the criminal prevention mechanism

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-2-5

Abstract: In this article, the authors address the criminological expertise as one of the necessary forms for the analysis and evaluation of normative acts in order to highlight the norms could then contribute, later, to the occurrence of criminal risks. The authors try to define criminological expertise and determine its characteristics. Criminological expertise is appreciated as an element of the anti-crime mechanism that should be introduced in the legally binding framework for all types of normative acts.

Keywords: criminological expertise, normative act, legislative technique, crime, anti-crime mechanism.

References:

Decretul Președintelui Republicii Belarus nr. 230 din 06.06.2011 privind măsurile de perfecționare a expertizei criminologice a proiectelor actelor normative, [Online] la http://pravo.newsby.org/belarus/ukaz0/uk771.htm, accesat 24.09.2019.

Buga L., Tehnica legislativă penală (monografie), Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău, Tipografie “Pulsul Pieții”, 213 p.

Bejan O., Dicționar de criminologie, Chișinău, 2009, 129 p.

Bujor V., Combaterea criminalității – bază științifică, în Săptămânalul Moldova Suverană din 8 decembrie 199.

Bujor V., Cu privire la asigurarea științifică a combaterii criminalității, în Legea și viața, nr. 1 (960)/1955, pp. 34-36.

Bujor V., Cuvânt în apărarea criminologiei, în Legea și viața, nr. 3 (950)/1994, pp. 23-25.

Bujor V., Unele probleme ale criminologiei în Republica Moldova, Conferința științifică din 6 iulie 2002 cu genericul Starea actuală și perspectivele științei criminologice în Republica Moldova, Chișinău, 2002 (Tipografia firmei „Elena-V. I.”), pp. 9-22.

Bujor V., Buga L., Cu privire la expertiza criminologică și anticorupție în unele state CSI, în Jurnal Juridic Național: teorie și practică Nr. 4 (32)/2018, pp. 53-59.

Bujor V., Buga L., Expertiza criminologică a proiectului actului normativ, în Jurnal Juridic Național: teorie și practică, nr. 1(35)/2019, pp. 40-44.

Bujor V., Buga L., Teoria generală a dreptului, ed. a II-a, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău 2016, 125 p.

Bujor V., Bejan O., Curs elementar de criminologie, Chișinău, 2016. 129 p.

Барановский Н. А., Криминологическая экспертиза проектов законов и других нормативных правовых актов: понятие, предмет и методология, Юридический журнал № 1/2009, p. 8 (с. 8-12).

Криминология: учеб. пособие / Н. Ф. Кузнецовой [и др.]; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. 158 с.

 


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0805 sec.
292087348