romanian english

Authorship 2021-2020

An Volum Autor, Titlu Position Affiliation
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Ciobâcă Carmen-Ecaterina, Iulia-Elena Zup Lecturer, PhD, “Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Law, Iași, Romania, Internal
    The Idea of Europe and Challenges in Legal Translation Introduction to the Topic of the 3rd Edition of the International Conference. Legal Translations Lecturer, PhD, “Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Law, Iași, Romania, Internal
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Michaela Wolf Associate Professor, University of Graz, Austria, . External
    Babel and its Consequences: Legal Translation and Interpreting in the Late Stage of the Habsburg Empire (1848-1918)    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Dan-Constantin Mâţă Conferențiar universitar dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, email: Internal
    „Subiectele muncii lui sunt româneşti.” Ştefan Berechet şi traducerea lucrărilor lui Leon Casso    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Iulia-Elena Zup Lecturer, PhD, Faculty of Law, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, email: . Internal
    German in Greater Romania. Legal transaltions and Romanian- German cultural dialogue    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Alina Bruckner Lecturer, PhD, Faculty of Economics and Business Administration, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania, . Internal
    Damaschin Bojincă - Legal Scholar and Translator in Pre-Modern Romanian Culture    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Mihai Floroaia Profesor doctor, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamț, External
    Discursul judiciar utilizat de aparatul inchizitorial    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Colin D. Robertson Former lawyer-linguist at the Council of the European Union, expert within the UN Harmony with Nature Programme, member of the UN Association in Luxembourg. External
    EU Legal Language, Translation and Terminology: Twelve Viewpoints on EU Multilingual Law-making    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Georgiana I. Badea, Lavinia-Maria Tec Professeur des universités, Faculté des Lettres, Histoire et Théologie, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, . External
    Recommandations linguistiques et habitudes langagières et protocolaires à l’usage des Europén.ne.s (ou d’usage uniquement en Europe ?). Écart entre la norme écrite et la norme en usage. Étude de cas : Glossaire du langage « sensible » pour la communication interne et externe (PE, 2020) Maitre de conférences, Faculté de Droit, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, . External
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Daniela Dincă Maitre de conférences, Faculté des Lettres, Université de Craiova, Roumanie, . External
    Traductologie de corpus et formation des traducteurs juridiques    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Adrien Bell Mandeng University of Yaoundé I, e-mail: . External
    Contexte et bagage cognitif dans la traduction spécialisée : les contrats de vente du droit anglo-saxon    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Carmen-Ecaterina Ciobâcă Lecturer, PhD, “Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Law, Iași, Romania, Internal
    Legal Translaboration for Effective Intercultural Communication    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Carmen Tamara Ungureanu Profesor doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Romania, email: . Internal
    Inadvertenţe în traducerile oficiale ale textelor legislaţiei europene    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Sonia Berbinski, Weiwei Guo, Corina Veleanu  Professeur des universités, Faculté de Langues et Littératures Etrangères, Université de Bucarest, ; Maitre de conférences, Faculté de Langues Etrangères, CeRLA – Centre de recherche dans la linguistique appliquée, Université Lyon 2 Lumière, France, .; Maitre de conférences, Faculté de Langues Etrangères, CeRLA – Centre de recherche dans la linguistique appliquée, Univeé Lyon 2 Lumière, France, . External
    Observatoire jurilinguistique sur les mots de la pandémie de covid-19. Étude plurilinguistique   External
        External
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Nicoleta-Rodica Dominte, Simona-Catrinel Avarvarei  Conferențiar univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, email: . Internal
    Armonii juridico-semantice sau incongruenţe de traductologie ale dreptului de suită  Conferențiar univ. dr., Facultatea de Agricultură, Universitatea „Ion Ionescu de la Brad” Iași, e-mail: . External
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II-bis Mirela Carmen Dobrilă Lector universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email . Internal
    Particularităţi privind noţiunea de date cu caracter personal necesare pentru încheierea sau executarea unui contract la care persoana vizată este parte    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Bianca Maria Carmen Predescu Profesor univ. dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, email: External
    Fundamentele juridice de drept privat ale noțiunilor de domiciliu şi reşedință obişnuită a persoanei fizice    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Nicoleta Rodica Dominte Conferențiar univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, email: Internal
    Ar putea fi considerat terroir ul „domiciliul” denumirilor de origine pentru vinuri?    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Lucia Irinescu Conferenţiar univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, email: . Internal
    O lume minunată cu multe jucării şi două locuinţe pentru copii    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Marius Floare Lector univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca, Avocat, Baroul Cluj, email: External
    A Man's Home is His Castle – Câteva repere istorice europene ale evoluţiei conceptului de domiciliu în dreptul privat     
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Juanita Goicovici Lector univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, e-mail:   External
    Domiciliul consumatorului, drept criteriu de stabilire a competenţei teritoriale a instanţelor. (In)eficacitatea clauzelor neuzuale derogatorii    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Luiza Cristina Gavrilescu Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: . Internal
    Relevanţa determinării domiciliului participanţilor la procedura insolvenţei în vederea îndeplinirii formalităţilor de citare şi de comunicare    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Nicolae‑Horia Ţiţ Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: , Orcid ID 0000-0002-2416-8129 Internal
    Protejarea domiciliului în cadrul procedurilor de executare silită    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Camelia Mihăilă Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    Noţiunea de domiciliu şi dreptul la viaţă privată în jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Cristina Nicorici Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, email: External
    Domiciliul şi reşedinţa – spaţiile în care este ocrotită viaţa privată prin mijloace de drept penal conform art. 226 C.pen.    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Aniela Flavia Ticău‑Suditu Ultima reşedinţă obişnuită External
    PhD Candidate, Bucharest Academy of Economic Studies, email:    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Andra‑Roxana Trandafir Conferențiar univ. dr., Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București, email: External
    Violarea sediului profesional. Obiectul protecţiei. Comparaţie cu violarea de domiciliu    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Mihai Dunea Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, e-mail: . Internal
    Analiza unor implicaţii ale reflectării pe plan penal a conceptelor de „domiciliu” şi „reşedinţă”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. II Mirela Mihaela Elisei (căs. Apostol) Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Internal
    Violarea sediului profesional – aspecte controversate în teoria şi practica judiciară    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Ionuț Alexandru Toader, Olga Andreea Urda Ionuț Alexandru Toader - Asistent univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email: Internal
    „Aspecte teoretice și practice privind rolul domiciliului în stabilirea competenţei notarului public și a instanţelor judecătorești” Olga Andreea Urda - Lector univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Aura Elena Amironesei Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Planning-ul fiscal ante-2021 al giganţilor publicitari. Sustragerea veniturilor din publicitate de la impozitare. Rolul domiciliului fiscal. Perspective pentru viitor”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Ionuț Alexandru Toader Asistent univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email: Internal
    „Legislaţia notarială reflectată în jurisprudenţa constituţională”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Nicoleta Luiza Gache Avocat în cadrul Baroului Iași, e-mail: External
    „Aspecte teoretice și practice în dreptul intern și internaţional privind stabilirea domiciliului minorului”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Marius Brănici Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, avocat în cadrul Baroului Iași, e-mail: Internal
    „Factura – de la instrument de probă a unui act juridic la obiect material al acestuia”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Vitalie Rusu Conferențiar univ. dr., Facultatea de Drept și Științe sociale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova, e-mail: External
    „Procesul penal în cauzele cu minori: reflecţii de ordin istoric”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Alexandru Mariț Profesor univ. dr., Academia de Studii Economice din Moldova, e-mail: External
    „Consideraţii teoretice privind asigurarea securităţii criminologice în statul de drept”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Gheorghe Popa, Stela Botnaru Gheorghe Popa- Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, e-mail: External
    „Săvârșirea infracţiunii de violare de domiciliu cu folosirea situaţiei de serviciu” Stela Botnaru - Conferențiar univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova External
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Tudorița Grădinariu Asistent univ. dr. Departamentul de Științe ale Educației, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email: Internal
    „Consideraţii juridice și psiho-educaţionale ale comportamentului de tip bullying”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Tudor Jalbă Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, e-mail: External
    „Victima infracţiunii de încălcare a regulilor de protecţie a muncii”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Alina Mirabela Gentimir Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Reglementarea actuală a violenţei domestice contra femeilor – între standardele europene referitoare la digitalizare și noile exigenţe naţionale penale”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Carmen Moldovan Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Prezentare generală a regimurilor de protecţie a libertăţii de exprimare”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Alina Mirabela Gentimir Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Drepturile culturale bona fide ale migranţilor”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Claudiu George Pupăzan Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Observaţii critice cu privire la răspunderea juridică consacrată de art. 240 din Codul administrativ român”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Ana-Maria Goldan Doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Fenomenul aculturaţiei juridice – noţiuni preliminare, limite și implicarea globalizării”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Ioan Dumitru Apachiței Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, avocat în cadrul Baroului Iași, email: Internal
    „Dimensiunea cibernetică a securităţii naţionale în raport de dreptul european”    
2021 Anale UAIC, Tomul LXVII,  Nr. I Mihai Iftimiei  PhD Candidate, Doctoral School of Economics and Business Administration, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași Internal
    „Digitization of public administration. Romania of the 21st century”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Carmen Tamara Ungureanu Profesor univ. dr. Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”  din Iași, e-mail: Internal
    „Forţa majoră şi executarea contractelor de comerţ internaţional”     
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Lucia Irinescu Conferenţiar univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, e-mail: Internal
    „Aplicarea regulilor de concurenţă în perioadele de criză: lecţia COVID-19”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Nicoleta Rodica Dominte  Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Originalitatea într-o dimensiune juridică și non-juridică”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Codrin Macovei, Marcela-Georgiana Opăriuc Codrin Macovei - Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Declarația de primire în spațiul locativ. Calificare juridică și utilitate” Marcela-Georgiana Opăriuc - Șef serviciu, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Târgu Frumos, jud. Iași, External
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Nicolae-Horia Țiț Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Soarta cauţiunii achitate pentru suspendarea executării titlului, în condiţiile art. 638 alin. (2) C. Pr. Civ.”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Mirela Carmen Dobrilă Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Accente jurisprudenţiale privind clauza de dezicere din antecontractele/promisiunile de vânzare-cumpărare”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Cătălin Luca Psiholog clinician principal având competenţe în expertiza psihologică. Cadru didactic asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Alienarea parentală: abuz emoţional şi psihologic asupra copilului în contextul divorţului părinţilor”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Ana-Maria Goldan Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Internal
    „Experimentarea familială – un fundament în devenire, potrivit actualei legislaţii din Franţa şi din Anglia”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Oana Munteanu Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Pledoaria sau greutatea cuvintelor în balanţa echităţii”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Alexandra-Teodora Oprea Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Observaţii cu privire la efectele tratamentului diferenţiat al protecţiei creditorilor în ipoteze particulare de divizare a societăţilor”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Ionela-Diana Pătrașc-Bălan Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Eficacitatea mecanismului de examinare a investiţiilor străine directe în Uniunea Europeană”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Camelia Mihăilă Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Teoria in-house consacrată de hotărârea Teckal şi efectele sale în evoluţia jurisprudenţei europene”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Tudor Matei Rusu Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Riscuri fiscale în externalizarea activității  întreprinderilor”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Andreea Șerban Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Lex informatica şi protecţia datelor cu caracter personal”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Ramona Daniela Stângaciu Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Consideraţii asupra problemei impozitării sau taxării tehnologiei On y va ... où?”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Ștefan Răzvan Tătaru Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Protecţia informaţiilor de afaceri: informaţii clasificate, confidenţiale, date cu caracter personal”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Ancuța Elena Franț Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Premisele utilizării datării cu radiocarbon în investigaţia criminalistică”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Mihai Dunea  Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Opinie juridică privind posibilitatea computării privării de libertate într-un caz particular referitor la măsurile educative privative de libertate”     
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Ioan Dumitru Apachiței Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, avocat în cadrul Baroului Iași, email: Internal
    „Competenţa Direcţiei Generale Anticorupţie în efectuarea actelor de cercetare penală. Aspecte de jurisprudenţă neunitară”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Ioana Maria Costea Conferenţiar univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, e-mail: Internal
    „Premisele bugetare ale autonomiei locale şi ale descentralizării”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Alina Gentimir Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Impactul hotărârii Camerei Curţii Penale Internaţionale de respingere a autorizării anchetei procurorului asupra activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii la nivel internaţional. Cauza Afganistan”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Andra Iftimiei Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Consideraţii privind noţiunea de democraţie digitalizată”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Carmen Moldovan Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Reflecţie în legătură cu posibilitatea angajării răspunderii internaţionale a Chinei pentru efectele pandemiei COVID-19, din perspectiva dreptului internaţional”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. I Snejana Sulima Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Principiul statului de drept şi protecţia drepturilor omului. Instrumente juridice europene versus interese politice conjuncturale”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Carmen Tamara Ungureanu Professor PhD, Faculty of Law, Alexandru Ioan Cuza University, Iași, e-mail: Internal
    „The Ubiquity of Law in Cyberspace Introduction to the Topic of the 4th Edition of the International Conference Legal Perspectives on the Internet”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Lucia Irinescu Conferenţiar univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, e-mail: Internal
    „Uber, un nou model de afacere și implicațiile sale asupra concurenței”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Oksana V. Kiriiak PhD (in Law), associate professor of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Departament of Private Law), Ukraine, e-mail: External
    „Digital contracts: Thinking in trends”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Ștefan Răzvan Tătaru Doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Internal
    „Internet Cookies – fişierele cu răvaş juridic”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Luiza Cristina Gavrilescu Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email: Internal
    „Evaluarea condiţiilor exercitării controlului caracterului abuziv al comisioanelor de întocmire/analiză dosar şi de gestionare/administrare a creditului de către instanţele naţionale în sensul interpretării unitare a legii în lumina reperelor jurisprudenţiale stabilite de C.J.U.E.”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Juanita Goicovici Lecturer PhD, Faculty of Law, Babeș-Bolyai University, Cluj Napoca, e-mail: External
    „The Traders' Liability for Lack of Conformity of the Digital Content and of the Digital Services, as Regulated by Directive (EU) 2019/770”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Aura-Elena Amironesei Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Concurența neloială în sfera rețelelor de socializare”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Loredana Costina Avocat, Doctorand, Academia de Studii Economice din București, Școala Doctorală de Drept, e-mail: External
    „Propuneri de lege ferenda privind optimizarea procesului de înfiinţare a asociaţiilor şi fundaţiilor prin utilizarea noilor tehnologii”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Marius Brănici Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Factoring online şi platforme de comercializare a facturilor. Redefinind viitorul tehnicilor de finanţare a comerţului”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Tudor-Matei Rusu Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Răspunderea contractuală a platformelor de intermediere”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Ramona Daniela Stângaciu  Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Non-assertion pledges sau despre figuri juridice proteice”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Alexandru Toma Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Provocări ale dreptului de autor în contextul pieţei unice digitale”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Nicolae-Horia Țiț Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Consideraţii cu privire la comunicarea prin e-mail a actelor de procedură în procesul civil”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Silvia Uscov, Mirela Niculina Morar Silvia Uscov - Avocat, Baroul București External
    „Desfăşurarea proceselor prin videoconferinţă – respectarea dreptului de acces la justiţie sau periclitarea dreptului la un proces echitabil?” Mirela Niculina Morar - Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj Napoca și avocat în cadrul Baroului Cluj External
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Oana-Cristina Munteanu Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Internal
    „Dosarul electronic – un prim pas către digitalizarea justiţiei?”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Aniela Flavia Ticau Suditu PhD Candidate, Bucharest Academy of Economic Studies, e-mail: External
    „Digital legacy”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Mirela Carmen Dobrilă Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Quo vadis învăţarea on-line în timpul pandemiei: implicaţii juridice. Educaţia digitală la nivel european”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Mihai Dunea Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Aplicarea teoriei ubicuităţii în identificarea locului săvârşirii infracţiunii în cazul faptelor penale săvârşite în mediul online”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Ancuța Elena Franț Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Identificarea comportamentului simulat prin procesarea limbajului natural”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Adrian Corobană Avocat în Baroul București, doctorand, Academia de Studii Economice din București, Școala Doctorală de Drept, e-mail: External
    „Regimul sancţiunilor cibernetice în Uniunea Europeană”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Carmen Moldovan Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Limits of International Law in a limitless Cyberspace. Challenges and uncertainties”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Supliment Lăcrămioara Popa, Lorena-Elena Stănescu e-mail: lăcră External
    „Reflecţii juridice cu privire la activităţile de „urmărire” şi „publicitate personalizată” pe reţelele sociale”   External
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Aura-Elena Amironesei Doctorand, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, e-mail: Internal
    „Cauza C-380/19: reviriment al standardului obligației de informare impusă comercianților în legătură cu soluționarea alternativă a litigiilor (SAL)”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Mirela Carmen Dobrilă Lector universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Internal
    „Modificări/remake-uri recente ale Legii nr. 17/2014 cu privire la dreptul de preempțiune la vânzarea de terenuri agricole situate in extravilan, în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Juanita Goicovici Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, e-mail: External
    „Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale în cazuistica recentă a CJUE și impactul acesteia asupra jurisprudenței naționale: schimbări palpabile sau implicare secvențială?”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Lucia Irinescu Conferenţiar universitar dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, email: Internal
    „Familia și viața de familie în sistemul de drept românesc. E timpul pentru o schimbare?”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Codrin Macovei Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell: CJUE față cu Uber. Exploatarea economiei colaborative”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Nicolae-Horia Țiț Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email: Internal
    „Încuviințarea executării silite a debitorului consumator - exigențe europene, realități naționale”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Carmen Tamara Ungureanu  Profesor univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”  din Iași, email: Internal
    „Calificarea europeană a acțiunii în răspundere civilă intentată împotriva unui cocontractant și efectele acesteia. Cauza CJUE C-59/19”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Ancuța Blanariu Judecător, Judecătoria Iași, email: External
    „Evoluția aplicării în jurisprudența națională a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în materia principiului „non bis în idem”. Sudii de caz”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Mirela Mihaela Elisei (cas. Apostol) Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Avocat, Baroul Iași, email: Internal
    „Confidențialitatea relației avocat-client în cauzele penale”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Ancuța Elena Franț Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email: ancuț Internal
    „Modelarea statutului expertului în România ca efect al hotărârilor CEDO”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Mădălin Marian Pușcă, Costin Cristian Pușcă Mădălin Marian Pușcă - Magistrat asistent în cadrul Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email: Internal
    „Limite ale valorificării art. 6 CEDO, dreptul la un proces echitabil, în cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 din Codul de procedură penală” Costin Cristian Pușcă - Magistrat asistent în cadrul Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, email: External
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Manuela Maria Pușcă, Andrei Claudiu Rus Manuela Maria Pușcă - Magistrat asistent în cadrul Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție,  doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email: Internal
    „Revizuirea în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Consecințele încălcării drepturilor prevăzute de Convenție” Andrei Claudiu Rus - Judecător în cadrul Secției Penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, email: External
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Ioana Maria Costea Conferenţiar univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, email: Internal
    „Europa și merele de aur… Sau despre lectura normei fiscale prin regulile pieței unice”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Ana-Maria Goldan Doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Rolul patern în viziunea judecătorilor europeni și impactul deciziilor acestora asupra jurisprudenței române”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Carmen Moldovan  Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: Internal
    „Implicații ale dreptului Uniunii Europene asupra reformelor sistemului judiciar. Succint comentariu al Opiniei Avocatului General din 23 septembrie 2020 în cauzele reunite C-83/19, C127/19, C195/19,C-291/19, C-355/19, C-397/19 ”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Călin Ioan Rus Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, email: External
    „Analiză privind prioritatea dreptului unional față de legislația națională. Prevalența dreptului unional asupra constituțiilor statelor membre”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Tudor-Matei Rusu Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email: Internal
    „Chestiunea prejudicială în cadrul procedurilor de arbitraj”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Snejana Sulima Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email: Internal
    „The impact of the ECHR Case-law on the Domestic Violence Regulations”    
2020 Anale UAIC, Tomul LXVI,  Nr. II Georgiana Alejandra Guardatti Lawyer and Specialist in Higher Education from the Universidad de Mendoza (Argentina). Co-director of the Comprehensive Training Center for Competencies in International Law and of the Research Group “Convergences and Divergences between International Human Rights Law and International Humanitarian Law” of the Universidad de Mendoza.  External
    „The Integration Law in MERCOSUR”    

Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0960 sec.
292087348