romanian english

Anale UAIC, Tomul XXXVI, s. III d, 1990

GHEORGHE LUPU — Spre un nou regim constituţional în România

5

MIHAI JACOTĂ şi IOAN MACOVEI — Relaţiile economice internaţionale şi principiile generale ale dreptului civil

15

ELENA IFTIME — Rolul contractelor în reglementarea cooperării economice internaţionale

27

D. RADU şi GH. FILIP — Efectele contractului de muncă

37

GRIGORE GH. THEODORU — Nulităţile relative ca temei de casare în recursul penal

51

OCTAVIAN LOGHIN — Forma de vinovăţie cu care trebuie săvîrşite faptele prevăzute de legea penală pentru a constitui infracţiuni

69

AUREL CIOPRAGA — Consideraţii de ordin psihologic şi criminalistic pe marginea evocării (reproducerii) faptelor în faţa organelor judiciare

77

ACTE NORMATIVE NOI

ŞTEFAN RĂUSCHI — Cadrul legal de promovare a liberei iniţiative în sectoarele de industrie mică şi servicii

93

RECENZII

ION P. FILIPESCU, Tratat de dreptul familiei (Gh. Piticari)

99

VLADIMIR HANGA, Principiile dreptului privat roman (M. Jacotă)

100

VLADIMIR HANGA, Les institutions du droit coutumier roumain (M. Jacotă)

102


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0881 sec.
292087348