romanian english

Anale UAIC, Tomul XXXV, s. III d, 1989

STUDII ȘI DISCUȚII

FLORIN-MARCEL SAVA — Concordanța dintre reglementarea legală, practica administrativă și practica judiciară din domeniul livrării energiei

5

DUMITRU MACOVEI – Unele probleme juridice privind contractul de închiriere a locuințelor

15

MIHAIL JACOTĂ și IOAN MACOVEI – Cerințele dezvoltării economico-sociale reflectate în reglementarea transportului de mărfuri pe mare

23

GHEORGHE PITICARI și MARIAN ENACHE – Examen teoretic al practicii judiciare din județul Vaslui privind soluționarea cauzelor de paternitate

31

GHEORGHE PITICARI și ȘTEFAN RĂUSCHI – Obligația legală de întreținere între soți

37

OCTAVIAN LOGHIN – Omorul comis pentru a săvârși sau a ascunde săvârșirea unei tîlhării sau piraterii

43

MARIA ZOLYNEAK – Aspecte teoretice și practice privind suspendarea condiționată a executării pedepsei

51

AUREL CIOPRAGA – Cîteva notații de ordin psihologic privind infracțiunile săvârșite în participație

65

PAGINI DIN ISTORIA FACULTĂȚII

GH. FILIP – Idei și acțiuni progresiste ale cadrelor didactice și studenților Facultății de Drept din Iași între cele două războaie

73

RECENZII

GRIGORE GR. THEODORU, TUDOR PLĂEŞU — Drept procesual penal. Partea specială (Aurel Ciopraga)

81

FRACOIS RIGAUX, Droit international prive. Theorie generale (Mihail Jacotă)

83

OLE LANDO, The 1985 Convention on the Law applicable to Sales (Mihai Jacotă)

88


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0870 sec.
292087348