romanian english

Anale UAIC, Tomul XXIX, s. III d, 1983

STUDII

GRIGORE GR. THEODORU, OCTAV ANTONIU, NECULAI FLAVIAN ― Adîncirea şi perfecţionarea democraţiei socialiste în înfăptuirea justiţiei penale

5

DUMITRU RADU ― Examen teoretic al practicii judiciare privind exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale civile

19

ARTICOLE

RENÉE SANILEVICI — Abuzul de drept în legislaţia comparată

27

PETRU ANDREI — Codicele române Alessandru Ioan. Prima ediţie a Codului Civil românesc

37

ŞTEFAN RĂUSCHI — Răspunderea delictuală a organizaţiilor cooperatiste

41

DUMITRU MACOVEl — Discuţii privind încetarea contractului de muncă

45

FLORIN-MARCEL SAVA — Efectele juridice ale actualizării planului naţional unic cu privire specială asupra planului de investiţii

55

OCTAVIAN LOGHIN — Cu privire la corecta încadrare a unor fapte în dispoziţiile art. 176 lit. C, Cod penal

59

PAUL C. OLCESCU — Unele consideraţii asupra raporturilor dintre dreptul internaţional şi dreptul intern, cu specială privire la organele competente să încheie tratate internaţionale

63

CONSTANTIN ANDRONOVICI — On the determination and definition of the frontier between air space and outer space

73

CONSTANTIN ZOTTA — Premise ale conexiunii dintre cunoaştere, ideologie şi conştiinţă în problematica juridico-statală

79

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

Manifestations scientifiques (Gr. Gr. Theodoru). La politique de l'Etat socialiste roumain concernant la prévention et la répression des infractions

85

CRONICA DE DREPT ROMAN

Polis şi civitas (Vasile Negru, Mihai Jacotă)

89

CRONICA DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

Specializarea şi cooperarea în producţie în cadrul CAER (Elena Iftimie, Ioan Macovei)

101


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0855 sec.
292087348