romanian english

Anale UAIC, Tomul XXVI, s. III d, 1980

STUDII

ŞT. RĂUSCHI, D. STRUGARIU, FL. SAVA — Autoconducerea în sistemul democraţiei cooperatiste

5

R. SANILEVICI — Consideraţii privind răspunderea persoanelor care au în supraveghere minori

25

JULIETA MANOLIU, IOAN MACOVEI — Aspecte în legătură cu regimul juridic al dezmembrămintelor dreptului de proprietate

37

ARTICOLE

OCTAVIAN LOGHIN — Unele consideraţii asupra reglementării, în codul penal în vigoare, a infracţiunii de perversiune sexuală

57

MARIA ZOLYNEAK — Unele probleme teoretice şi practice privind aplicarea legii penale în timp

63

PAUL C. OLCESCU — Negocierea tratatelor internaţionale

71

RADU DUMITRU — Natura juridică a contestaţiilor ce pot fi exercitate împotriva deciziilor de desfacere a contractului de muncă şi imputaţie

83

PETRE ANDREI — On the Draft for the Transplant of Human Organs Law in West Germany

91

GHEORGHE PITICARIU — Legea aplicabilă relaţiilor dintre soţi în dreptul internaţional privat

97

FLORIN-MARCEL SAVA — Quelques aspects du nouveau mecanisme économico-financiere à la lumière des documents du XII-e congres du P.C.R

103

MARIA DYORACEK — Unele consideraţii privind administraţia de stat şi dezvoltarea economico-socială contemporană

13

Din viaţa facultăţii noastre (Gh. Filip)

121

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE- INTERNAŢIONALE

Le XII-ème Congrès International de Droit pénal (Gr. Gr. Theodoru)

123

RECENZII

HANS JULIUS WOLF — Das Problem der Konkurrenz von Rechtsordnungen in der Antike (V. Negru)

127

DETLEF LIEBS — Die Klagenkonkurrenz im lômischen Recht. Zur Geschichte der Studung von Schadenersatz und Privatstrafe (V. Negru)

128


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0783 sec.
292087348