romanian english

Anale UAIC, Tomul X, s. III, 1964

Două decenii de activitate în științele filosofice, economice și juridice la Universitatea din Iași

I-IX

M. SĂRMĂSANU - Problema dezvoltării dialectice în presa progresistă din țara noastră (1930-1936)

1-14

M. TODOSIA - Caracterul reactiv al teoriilor burgheze dintre cele două războaie mondiale cu privire la industrializarea Romîniei

15-30

A. COSMOVICI - Asupra deosebirilor individuale observate în interpretarea unei imagini complexe

31-39

ST. BÎRSĂNESCU, N. C. ENESCU și EUGENIA BANCEA-RAICU - Educația fizică și dezvoltarea intelectuală a elevilor

41-34

S. GĂINA - Titu Maiorescu - profesor de pedagogie și psihologie la Universitatea din Iași

55-68

L. COPTlL - Date cu privire la situația țărănimii din regiunea Iași în primii ani de după cel de-al doilea război mondial

69-82

N. ȚAȚOMIR - Problema extinderii activității Organizație Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură (U. N. E. S. C. O.)

83-94

S. CIUREA și GH. FILIP - Sarcinile comitetelor executive ale Sfaturilor populare în legătură cu noua organizare a conducerii agriculturii

95-105

I. IAVORSCHI - Reintegrarea angajaților în funcție

107-122

PAUL l. DEMETRESCU - Dreptul de dispoziție al cooperativelor agricole de producție

123-130

M. JACOTA – Observații asupra tratatelor de drept internațional privat încheiate de R. P. R. cu unele țări socialiste

131-142

JULIETA MANOLIU și V. NICOLCIOIU - Dreptul de administrare operativă directă: natura juridică și apărarea lui prin mijloace de drept civil

143-152

B. BRAUNȘTEIN - Despre partinitatea științei dreptului penal

153-162

GR. GH. THEODORU - Cu privire la rolul activ al instanței de recurs în procesul penal al R. P. R.

163-172

O. LOGHIN - Unele probleme ale recidivei post-condamnatorii

173-180

NOTE

ST. BÎRSĂNESCU - Pedagogia învățămîntului superior în R. P. R. în perioada construcției socialiste (1944-1964)

181-188

G. VĂIDEANU - Studierea și analiza lecțiilor – o activitate științifică

189-198

V. COSMA – ”Alianța pentru progres" - varietate a neocolonialismului nord-american

199-210

P. OLCESCU - Unele probleme ale neutralității permanente

211-216

RECENZII

217-224


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0862 sec.
292087348