romanian english

Anale UAIC, Tomul I, s. III, 1955

M. PETRESCU-DÎMBOVIŢA, E. BOLD şi M. DINU, Cercetări arheologice în Podisul central moldovenesc

1

A. FLORESCU, Cîteva noi descoperiri arheologice în Depresiunea Jijiei

51

M. DINU, Descoperirile arheologice de la Vale a Lupului-Iaşi

65

VALERIAN POPOVICI, Inceputurile industriei de hîrtie în Moldova

87

V. ARVINTE, Din terminologia exploatării forestiere şi a plutăritului (grainer, german, neamţ, ştronţ etc.]

111

ECATERINA TEODORESCU, Gramatica lui Ion Eliade Rădulescu

127

AL. ANDRIESCU, Observaţii asupra întrebuinţării expresiilor idiomantice în proza artistică

139

CONST. CIOPRAGA, Proza literară a lui Vasile Alecsandri

157

V. PAVELCU, "Liniile de perspectivă" şi reflexele condiţionate

189

S. GAINA, Contribuţii la problema orelor de consultaţii

203

I. ANTOHI, Reglementarea unor probleme şcolare în legiuirile Regulamentului organic

215

GR. THEODORU, Unele probleme ale trimiterii în judecata

225

I. IAVORSCHI, Rolul dreptulul muncii în ocrotirea proprietăţii socialiste

243

NOTE

PAUL I. DEMETRESCU, Concepţia politico-juridică a lui Montesquieu

257

ELVIRA GOLDMAN, Notă asupra contribuţie Contemporanului 1881-1885 în problema alcătuirii manualelor didactice cu caracter ştiinţific

263

V. MANOLE, Dubla condiţonare a incriminării pe bază de norme penale în alb

267

RECENZII

TUDOR VIANU, Anton Pann, 1955 (I. D. Lăudat)

275

STUDII ŞI CERCETĂRl DE ISTORIE LITERARĂ ŞI FOLCLOR anul III 1954 (Maria Platon şi Ion Lăudat)

277

MIHAIL SADOVEANU, Opere, vol. I, (E.S.P.L.A. 1955) (AI. Andriescu)

282

IORGU IORDAN, Limba romînă contemporană, Manual pentru instituţiile de învățămînt superior. Bucureşti, 1954, p. 774, in 8°. (Ecaterina Teodorescu)

285

ACADEMIA REPUBLICII POPULARE ROMÎNE, Gramatica limbii romîne vol. I şi II, 1954 (D. Gafiţanu]

289

DICŢIONARUL LIMBII ROMÎNE LITERARE CONTEMPORANE (G. Istrate)

295

COMEMORĂRI

TIMOTEI CIPARIU (cu ocazia împlinirii a o sută cincizeci de ani de la naştere)

302

.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0878 sec.
292087348