romanian english

Vasilisa Muntean: Acțiunea în repararea prejudiciului cauzat persoanei prin erori judiciare și de anchetă (cazul Republicii Moldova)

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-16

Rezumat: Persoana în privința căreia există un act procesual de reabilitare, poate solicita repararea prejudiciului material, compensarea prejudiciului moral și restabilirea unor drepturi încălcate. În cadrul cercetării se efectuează o analiză din perspectivă doctrinară și legală privind acțiunea civilă în repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de anchetă. La momentul actual, în doctrina juridică de specialitate din Republica Moldova, problematica definirii erorii judiciare a fost puțin abordată. În acest sens, prezentul articol științific constituie un demers științific orientat spre elucidarea carențelor și omisiunilor teoretico-normative care apar în domeniul reparării prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de anchetă. În vederea atingerii scopului fixat, ne-am propus ca obiectiv formarea unui nucleu de idei și mecanisme de recomandare care să asigure o anumită omogenitate interpretativă și decizională în cercetarea acțiunii civile privind repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de anchetă.

Cuvinte-cheie: acțiune civilă, prejudiciu, eroare judiciară, eroare de anchetă, instanța de judecată, judecător, proces penal, hotărâre.

Referințe:

Belei E., Borș A., Chifa F. et. al., Drept procesual civil. Partea general, Editura Lexon-Prim, Chișinău, 2016.

Bojincă M., Condițiile exercitării acțiunii civile, în Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. Seria Științe Juridice, nr. 3/2010, pp. 7-20.

Boroi G., Stancu M., Drept procesual civil, Editura Hamangiu, București, 2015.

Brînză L., Repararea prejudiciului material cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală și ale instanțelor judecătorești cu prilejul desfășurării procesului penal, în Studia Universitatis, nr. 6/2007, pp. 222-223.

Ciuncan D., Eroarea judiciară în exercitarea funcției de magistrat cu rea-credință sau gravă neglijență (I), în Universul Juridic, nr. 6/2018.

Ciobanu V.M., Briciu T.C., Dinu C.C., Drept procesual civil, ed. a II-a, Editura Național, București, 2018.

Smarandi L., Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, București, 2018.

Văleanu M., Acțiunea civilă – mijloc de restabilire a dreptului subiectiv încălcat, în Acta Universitatis George Bacovia Seria Juridica, Vol. 3, nr. 1/2014.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0857 sec.
292087348