romanian english

Ion Covalciuc: Sesizarea - instrument de relevare a infracțiunilor

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-14

Rezumat: Comiterea faptelor penale nu presupun în mod automat inițierea unor investigații din partea organelor judiciare. Pe de o parte, autoritățile urmăresc relevarea faptelor penale iar, pe de altă parte, se vizează reducerea riscului unor investigații arbitrare. Instrumentul utilizat pentru soluționarea acestei dileme este sesizarea - calea prin care organul judiciar este informat despre comiterea unei infracțiuni. De măiestria cu care legiuitorul din Republica Moldova a reușit să reglementeze instituția sesizării în procesul penal, depinde, pe de o parte, eficacitatea organelor judiciare în relevarea faptelor penale, iar, pe de altă parte, protejarea societății de intervențiile arbitrare ale agenților statului. Rolul doctrinei în acest proces este unul ce nu poate fi neglijat. Inadvertențele identificate și - nu în ultimul rând - soluțiile propuse pentru remedierea acestora urmează a fi luate în calcul nu doar pentru perfecționarea cadrului normativ, ci și pentru aplicarea acestuia de către organele judiciare.

Cuvinte-cheie: proces penal, sesizare, organ de urmărire penală, plângere, plângere prealabilă, denunț.

Referințe:

Neagu I., Tratat de procedură penală partea specială, ed. a II-a, rev. și ad., Editura Universul Juridic, București, 2010.

Osoianu T., Ostafciuc D., Urmărirea penală, Editura Cartea Militară, Chișinău, 2021.

Udroiu M. et. al., Codul de procedură penală, Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2015.

Ursu D., Răspunderea penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant, Teză de doctor în drept, Chișinău, 2017.

Volonciu N., Tratat de procedură penală, parte specială, vol. I., ed. rev. și ad., Editura PAIDEIA, București, 1996

Volonciu N., Tratat de procedură penală, parte specială, vol. II, ed. rev. și ad., Editura PAIDEIA, București, 1996

Головко Л. и другие, Курс Уголовного процесса. Изд. Статут, Москва, 2017; (L. Golovco et. al., Tratat de procedură penală, Editura Statut, Moscova, 2017, c. 596.)


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0865 sec.
292087348