romanian english

Irina Galan: Considerații privind anularea raportului de inspecție fiscală

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-10

Rezumat: Prezentul studiu își propune să analizeze materia controversată a admisibilității capetelor de cerere ce au ca obiect anularea raportului de inspecție fiscală. Actualitatea temei rezultă din pluralitatea de interpretări ce au fost acordate de către instanțe asupra acelorași texte legale, ceea ce a condus la soluții opuse oferite în privința unor problemele de drept similare, dacă nu chiar identice. Problema ce apare vizează lipsa predictibilității acestor norme pentru contribuabili. Discuțiile care au apărut în practica judiciară au vizat, în principal, catalogarea raportului de inspecție fiscală drept act administrativ fiscal, cu consecințe pe planul contestării sale în fața instanțelor de contencios fiscal. Date fiind aceste aspecte, ne propunem săanalizăm dispozițiile legale incidente în materie, evoluția și succesiunea reglementărilor în timp, precum și practica recentă în materie, în încercarea de a identifica potențiale remedii cu privire la problema ridicată.

Cuvinte cheie: act administrativ fiscal, raport de inspecție fiscala, admisibilitate, anulare

Referințe:

Anghel T., Codul de procedură fiscală – Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, București, 2020.

Bogasiu G., Procedura de contestare a actului administrativ fiscal. Natura juridică. Legea aplicabilă. Obiectul acțiunii judiciare, în Tax Magazine nr. 2/2014, pp. 25-29.

Bufan R., Svidchi N., „Despre obligația de motivare în dreptul fiscal (I)”, în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 4/2021, pp. 17-27.

Cilibiu O.M., Contestația fiscală – în beneficiul contribuabilului sau al administrației fiscale?, în Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, nr. 1/2012, pp. 119-126.

Cilibiu O.M., Natura juridică a raportului de inspecție fiscală, în Dreptul, nr. 8/2012, pp. 151-157.

Costaș C.F. (coord.), Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Editura Solomon, București, 2016.

Costea I.M., Obiectul contestației prealabile în materie fiscală, în Tax Magazine, nr. 11/2016, pp. 721-762.

Costea I.M., Contenciosul financiar și fiscal. Note de curs, Editura Hamangiu, București, 2022.

Costea I.M., Controlul fiscal, Editura Hamangiu, București, 2017.

Costea I.M., Drept financiar. Note de curs, ed. a 7-a rev. și ad., Editura Hamangiu, București, 2021.

Dascălu D., Tratat de contencios fiscal, Editura Hamangiu, București, 2014.

Duca E., Codul de procedură fiscală - comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni, Editura Universul Juridic, București, 2021.

Duca E., Noul Cod de procedură fiscală - comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni, Editura Universul Juridic, București, 2016.

Fanu-Moca A., Contenciosul fiscal, Editura C.H. Beck, București, 2006.

Trăilescu A., Discuții privind admisibilitatea acțiunii în anularea actului administrativ-fiscal, în Cluj Tax Forum, nr. 6/2020, pp. 22-33.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0938 sec.
292087348