romanian english

Oana Munteanu, Sorin-Claude Modreanu: (So)arta pledoariei. Verba volant?

DOI:http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-7

Rezumat: Încă din antichitate, arta oratorică (ars bene dicendi) se afirmă ca o componentă esenţială a societăţii. Fiind un instrument pentru politicieni, jurişti şi nu numai, o bună stăpânire a comunicării a devenit o aptitudine indispensabilă. Desigur, intelectualii au început treptat să se preocupe de această artă din perspectivă metodologică, creând şcoli de retorică şi teoretizând cunoştinţele în materie. Astfel, evocând cele mai importante figuri ale oratoriei şi explorând teoria acestei arte, am analizat dezvoltarea acesteia până la forma pe care o are în prezent, cu o atenţie deosebită pentru componenta judiciară a oratoriei, pledoaria avocatului.

Cuvinte cheie: oratorie, comunicare, retorică, pledoarie, cuvânt;

Referințe:

Arhip O., Teoria argumentării. Retorica modernă. Structuri şi strategii argumentative în discursul juridic, politic şi literar, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2003.

Barbou M., L’art de plaider en défense aux assises: analyse dialogique et argumentative d’une Technique sociale du sentiment: le cas del’affaire Courjault. Droit. Conservatoire national des arts et métiers-CNAM, 2017.

Biblioteca marilor procese, Anul I, mai-iulie 1924, nr. 4-5, Editura “Curierul Judiciar”, Bucureşti, 1924.

Billard A., La rhétorique antique (1): Histoire de l’art oratoire, 2021, [on-line]

Bloch R., Cousin, J., Roma şi destinul ei, Editura Meridiane, colecţia Biblioteca de artă - Arte şi civilizaţii, volumul I, traducere şi note de Sluşanschi, B., şi Sluşanschi, D., Bucureşti, 1985.

Boboc N., Scurte consideraţii cu privire la dreptul de autor asupra operelor avocaţilor, [on-line]

Bredin J.-D., Levy, T., Convaincre: dialogue sur l’éloquence, Odile Jacob, 1997.

Cernelutti cité par Danovi, R., en Souris, P., Tactiques et stratégies judiciaires, Bruylant, 2009, p. 256 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Cicero Arta oratoriei, Editura Saeculum I. O., ediţie bilingvă, text latin şi traducere, însoţite de studiu introductiv, note şi indice de Diaconescu, T., Bucureşti, 2020.

Cicero, Despre orator, I, VIII, în: Cicero, Opere alese, II, Bucureşti, Univers, 1973, p. 27, apud. Sălăvăstru, C., Mic tratat de oratorie, ed. a III-a, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2021.

Créhange P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Damien A., Ader, H., Règles de la Profession d’Avocats, Dalloz, 2006-2007, apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Donovan J. M., Culture and the Courts in France, Law and History Review, August 2017, Vol. 35, No. 3 (August 2017) [on-line]

Eloge de M. le Bâtonnier Jacques Charpentier. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°4, Octobre-décembre, 1974.

Eminescu Y., Pledoarii celebre. Antologie de oratorie judiciară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.

Garçon M., Essai sur l’éloquence judiciaire, Éd. Corréa, 1947, p. 249 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

L’abominable Dr. Petiot, France Loisir, 1990 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Lévêque P., Aventura greacă, volumul al II-lea, colecţia Biblioteca de artă, arte şi civilizaţii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987.

Liouville F., Paillet ou L'avocat: conseil d'un ancien aux stagiaires sur l'exercice de la profession d'avocat, Imprimerie et Librairie Générale De Jurisprudence, Paris, 1880.

Lucas S., E., Arta de a vorbi în public, trad. Miruna Andriescu, Editura Polirom, 2014.

Maiorescu T., Critice, Bucureşti, vol. 3, 1930, p. 259 apud Eminescu, Y., Pledoarii celebre. Antologie de oratorie judiciară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.

Packham C., Cicero's Ears, or Eloquence in the Age of Politeness: Oratory, Moderation, and the Sublime in Enlightenment Scotland, Eighteenth-Century Studies, vol. 46, no. 4, The Johns Hopkins University Press, 2013, p. 499.

Parole d’avocat, Herrman, 1994 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Perelman C., Olbrechts-Tyteca, L., Tratat de argumentare. Noua retorică, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2012.

Périer B., La parole est un sport de combat, JC Lattès, 2017, p. 19-20 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Préface de l’annuaire de l’association des secrétaires et anciens secrétaires de la conférence apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Quintilian M., F., Arta oratorică, Editura Minerva, colecţia Biblioteca pentru toţi, 1974, p. 207.

Remarques sur la parole, Éd. Dalloz-Sirey, 1944 apud Créhange, P., Introduction à l'art de la plaidoirie, 4e édition, Gazette du Palais, 2019.

Sălăvăstru C., Mic tratat de oratorie, ed. a III-a, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2021.

Schopenhauer A., Arta de a avea întotdeauna dreptate sau Dialectica eristică, trad. de Bârlea, P., G., Editura Muzeul Literaturii Române Bucureşti, 2010.

Seneca, v. Controversiae, praefatio II, apud. Cicero Arta oratoriei, Editura Saeculum I. O., ediţie bilingvă, text latin şi traducere, însoţite de studiu introductiv, note şi indice de Diaconescu, T., Bucureşti, 2020.

Tacite, Dialogue des orateurs, Paris, Les Belles Lettres, 1985, apud. Sălăvăstru, C., Mic tratat de oratorie, ed. a III-a, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2021.

Todorov T., Teorii ale simbolului, Bucureşti, Univers, 1983, apud. Sălăvăstru, C., Mic tratat de oratorie, ed. a III-a, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2021.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0882 sec.
292087348