romanian english

Ioana Maria Costea: Ianus Quadriforms, păzitor neiscusit al legalității ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-11

Rezumat: Atât impunerea persoanei fizice, cât și impozitul pe venit îl evocă pe Ianus prin însăși rolul jucat în sistemele fiscale contemporane. O impunere ubicuă, pluri-fațetată, prezentă asemeni zeului la toate ceremoniile, fără a fi la fel de notoriu ca zeitatea centrală, impozitul pe venit și cohorta de contribuții are în sistemul fiscal român o multitudine de expresii. Fiscalitatea persoanei fizice este un compus la fel de dinamic ca Ianus, cu accente extrem de variate în funcție de sursa venitului relevant fiscal, fapt care difuzează interogații de echitate, cu accente de legalitate și chiar constituționalitate în ansamblul dispozițiilor din Codul fiscal dedicate acestei materii. Studiul de față își propune să analizeze la nivel de concept și politici domeniul impunerii persoanei fizice, cu nuanțe critice față de acest model plural și cu un manifest secundar privind necesitatea unei consolidări a echității în acest domeniu.

Cuvinte-cheie: impunerea persoanei fizice, impozit pe venit, cămin fiscal, contribuții sociale

Referințe 

Cernuşca L., „Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care obțin venituri din activități independente" în CECCAR Business Review, nr. 7/2021, pp. 35-43.

Codrea C., „The externality of law. Kelsen, Kant and Nietzsche in a hermeneutic circle” în Journal of Romanian Literary Studies, nr. 23/2020, pp. 369-374

Codrea C., „The Perils of a Legal Mind”, în The Proceedings of the International Conference Communication, Context, Interdisciplinarity, vol. 6/2020, pp. 164-170

Costaș C.F., „Despre o clarificare necesară a serviciilor prestate în cadrul activității profesionale obișnuite, ca urmare a Hotărârii Curții de Justiție în Cauza C-716/18, Bufan”, nr. 5/2020 Cluj Tax Forum Journal, pp. 52-58

Costaș C.F., „Taxation of Agriculture in Romania”, pp. 265-270, în lucrarea M. Burzec, P. Smoleń (ed.), Essential problems with taxation of agriculture, Editura Wydawnictwo KUL, Lublin, 2017

Costea I.M., „Labour Taxation: Formal And Informal Solutions" în Perspectives of Law and Public Administration , nr. 1.1/2012, pp. 320-331

Costea I.M., „Premisele bugetare ale autonomiei locale și ale descentralizării”, în Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, seria Științe Juridice, nr. 66.1/2020, pp. 325-342

Costea I.M., Complementaritate și subsidiaritate în combaterea evaziunii fiscale, Editura Hamangiu, 2018 (teză de doctorat), publicată în forma parțială ca și

Costea I.M., Ilucă D.M., „Din nou despre activitățile (in)dependente”, în Tax Magazine, nr. 5/2015, pp. 213-228

Costea I.M., Legea evaziunii fiscale, comentată și adnotată, Editura Hamangiu, 2018.

Doroga S., „Principii de bază ale fiscalității - Considerații generale”, în Analele Universității de Vest din Timișoara-Seria Drept, nr. 2/2015, pp. 111-128

Serlooten P., JurisClasseur Fiscal Impôts directs Traité, Fasc. 61: Impôt sur le revenu. – Généralités. – Introduction, LexisNexis, 2008

Toma E., „Echitatea fiscală: un principiu în declin?”, în Studia Universitatis Vasile Goldiş, Arad-Seria Ştiințe Economice , nr. 19.3/2009, pp. 33-42


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0868 sec.
292087348