romanian english

Emanoil Corneliu Mogîrzan: Considerații privind abordarea discriminărilor ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-14

Rezumat: Începută timid în prima parte a secolului XX, înlăturarea discriminărilor a continuat întrucâtva sub regimul comunist, care avea o atitudine generală ostilă față de paradigma drepturilor omului. După decembrie 1989 fenomenul discriminatoriu a fost abordat prin racordarea la standardele dreptului internațional și prin adoptarea de noi instrumente legale. În contextul începerii negocierilor pentru intrarea în Uniunea Europeană, a fost adoptat actul general în materie, Ordonanța Guvernului nr. 137/2000. Legislația nediscriminării a fost modificată în mai multe rânduri, fără preocupări pentru asigurarea coerenței între dispozițiile din diferitele acte normative. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării are un rol important în aplicarea dreptului nediscriminării, dar se află sub presiunea insuficienței resurselor umane și materiale. Persistența unor atitudini și comportamente discriminatorii cu urmări grave arată că pentru soluții de durată construcțiile juridice nu sunt suficiente, educația fiind esențială.

Cuvinte-cheie: discriminare, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, drept, educație

Referințe 

Aristotel, Etica Nicomahică, 1131a, traducere de S. Petecel, Editura Științifică și Enciclopedică, 1988, p. 110.

Arun G., Violență și discriminare, Deutsche Welle, 14.08.2020

Balan M., Drept constituțional și instituții politice, vol. 1. Teoria generală a statului și a constituției. Constituția română în context european, Editura Hamangiu, 2015

Bob M. D. (coord.), Familie si moștenire în Romania, Editura Universul Juridic, 2017

Bocancea C., Votul universal în România Mare. Pledoarii și critici doctrinare, Polis, Vol. VII, Nr. 3 (25), Serie nouă, 2019, pp. 5-21

Borgetto M., Égalité, différenciation et discrimination - ce que dit le droit, Informations sociales, 2008/4, n° 148, p. 9.

Calvès G., L’égalité. Le cas du droit de la non-discrimination, în J.-B. Auby (coord.), L’influence du droit européen sur les catégories du droit public, Dalloz, Paris, 2010

Centrul de Resurse Juridice, Scrisoare deschisă: Georgiana, un om sau doar o cifră?, 3.12.2021

Chemin A., «Nègre», ce mot lourd du racisme et des crimes qui l’ont forgé, Le monde, 22.01.2021

Chopin I., Article 13: A New Challenge For European Institutions, Migration Policy Group, Brussels, 1999

Cîrdei P., Femeia comunistă între realitate, doctrină și propagandă., Annals of the University of Bucharest/Political science series, 14(2), 2012, pp. 77-83

Costea I. M., Mogîrzan E. C., Non-discriminare și egalitate de tratament, în T. Toader, C. T. Ungureanu, O. A. Urda (coord.), Ghid de lucru – teorie, studii de caz, bune practici la nivel național și internațional din domeniul științelor juridice, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2020, pp. 13-14

Deaconu Ș., Drepturile și libertățile fundamentale în sistemul constituțional românesc, Revista Română de Drept Privat, nr. 4/2011

Doutriaux Y., Faut-il déboulonner les statues?, Revue de l'Union européenne, nr. 646/2021, pp. 132-138.

Focșeneanu E., Istoria constituțională a României (1859-1991), ed. a II-a revăzută, Editura Humanitas, 1998;

Gavriluță N., Noile religii seculare. Corectitudinea politică, tehnologiile viitorului și transumanismul, Editura Polirom, Iași, 2018, pp. 76-133.

Ghițulescu M., Alegerile din 1919 din Vechiul Regat. Comentarii juridico-aritmetice, Revista Bibliotecii Academiei Române, Anul 4, Nr. 1/2019, pp. 57-71

Hennette Vauchez S., Roman D., Droits de l'Homme et libertés fondamentaux, 4e éd., Dalloz, Paris, 2020, pp. 630-632.

I.B., Dispreț, discriminare și lipsă de umanitate. Poveștile cutremurătoare a trei tinere nevăzătoare studente la Facultatea de litere, 11.06.2019

Iancu V. A., Iancu Gh., Teoria ciclurilor constituționale, Editura Universul Juridic, 2015, în Cap. IV. Evoluția ciclică constituțională a României. Tradițiile democratice ale poporului român reflectate în constituțiile române, sintact

Iordache R., Country report - Non-discrimination. Transposition and implementation at national level of Council Directives 2000/43 and 2000/78 – Romania, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021

La Croix (Faut-il déboulonner les statues liées au racisme ? Propos recueillis par A.-B. Hoffner et S. Gignoux, le 11/06/2020

Lagarde P., Succession, Répertoire de droit international, Dalloz, 2015 (actualisation 2020), nr. 146-152

Martin D. , Fasc. 602: Article 19 TFUE, articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamantaux et lutte contre les discriminations, JurisClasseur Europe Traité, 2021, nr. 70.

Negru M., Din istoria Consiliului Național al Femeilor Române, Revista arhivelor, nr. 1-2/2015, pp. 155-156

Petrescu A., Femeia în imaginarul politic, Editura Ars Docendi, București, 2008

Radu A., Reforma sistemului electoral din România O istorie analitică, (II), Sfera politicii, Vol. 20, nr. 172 (2012), pp. 3-11

Radu A., Reforma sistemului electoral din România. O istorie analitică, (I), Sfera politicii, Vol. 20, nr. 167 (2012), pp. 3-11

Radu S., Liberalii și problema reformei electorale în România (1866–1914) (I), Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, nr. 4-5/2000-2001, pp. 131-144

Radu S., Liberalii și problema reformei electorale în România (1866–1914) (II), Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, nr. 6/I, 2002

Ryback T., Ellis M., Glahn B. (coord.), Contested Histories in Public Spaces: Principles, Best Practices, London International Bar Association, 2021

Stan V., Macovei M., Restituirea proprietăților confiscate abuziv de statul roman: legislație și practică, online

Sudre F., Fasc. 6523: Convention européenne des droits de l'homme. – Droits garantis. – Droit de propriété et droit à la non-discrimination, JurisClasseur Europe Traité, 2019, nr. 86


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0882 sec.
292087348