romanian english

Nicoleta Rodica Dominte: Principiul legalității operelor autorului

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-4

Rezumat: În cuprinsul articolului vom încerca să cartografiem faptul că originalitatea operei reprezintă elementul cheie al legalității creațiilor artistice prin invocarea unor repere atât beletristice, cât și jurisprudențiale. Într-o interpretare metaforică, speța literară Mr. K versus Cornichonn evidențiază fabulistic amplitudinea și forța originalității autentice a unei creații literare, conferindu-i valoare de simbol judiciar. Într-un alt cadru, jurisprudența conturează paradigma analizei originalității ca un criteriu esențial în dobândirea protecției prin dreptul de autor.

Cuvinte-cheie: originalitate, legalitate, operă, autor

Referințe

Biagioli M., Genius against Copyright: Revisiting Fitche’s Proof of the Illegality of Reprinting, Notre Dame Law Review, vol. 86, Issue 5/2011

Burrow C., Imitating authors. Plato to Futurity, Oxford University Press, Oxford, 2019

Carrière J.C., Cercul mincinoșilor. Cele mai frumoase povești filozofice din lumea întreagă, traducere Brîndușa Prelipceanu și Emanoil Marcu, Editura Humanitas, București, 2021

Cărtărescu M., Povestea Maestrului Cornichonn, cîinele de zmeu, în Enciclopedia Zmeilor, Editura Humanitas, București, 2017

Circa A., Articularea drepturilor de proprietate intelectuală, în Almășan A., Vârsta I., Zamșa C.E. (coordonatori), In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul III, Editura Hamangiu, București, 2021

Deazley R., On the Origin of the Right to Copy.Charting the Movement of Copyright Law in Eighteenth-Century Britain (1695-1775), Editura Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2004

Dima E. (coordonator științific), Dicționar explicativ ilustrat al limbii române, Editura Arc Gunivas, Chișinău, 2007,

Haynes C., Reassessing ‘Genius’ in Studies of Authorship: The State of the Discipline, în Book History, vol. 8, Editura Johns Hopkins University Press, 2005, p. 287, http://www.jstor.org/stable/30227379

Laskowska-Litak E., Between Scylla and Charybdis: a comparative look at copyrightʹs protected subject matter at the (CJ)EU harmonization, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 14, nr. 10/2019, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz100

Murakami H., Meseria de romancier, traducere Andreea Sion, Editura Polirom, Iași, 2016

Odell D.W., The Argument of Young’s “Conjectures on Original Composition”, Studies in Philology vol. 78, no. 1/1981

Pettitt C., Patent Inventions – Intellectual Property and the Victorian Novel, Editura Oxford University Press, Oxford, 2004

Pilla J. & Torremans P., European Intellectual Property Law, 2nd Edition, Editura Oxford University Press, Oxford, 2019

Pilla J., The Subject Matter of Intellectual Property, Editura Oxford University Press, Oxford, 2017

Rosati E., Why originality in copyright is not and should not be a meaningless requirement, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 13, nr.8/2018, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy084

Rose M., The Author as Proprietor: Donaldson v Becket and the Genealogy of Modern Authorship, Representations no. 23 (Summer, 1988), https://www.jstor.org/stable/2928566, https://doi.org/10.2307/2928566

Săndulescu Al.(coordonator), Dicționar de termeni literari, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1976

Shelley P.B., A defence of Poetry and Other Essays, http://biblioteca.org.ar/libros/167749.pdf

Shtefan A., Creativity and artificial intelligence: a view from the perspective of copyright, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 16, nr. 7/2021, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab093

Speriusi-Vlad A., Protejarea creațiilor intelectuale.Mecanisme de drept privat, Editura C.H.Beck, București, 2015

Vivant M., Bruguière J.M., Droit dʹauteur, Editura Dalloz, Paris, 2009Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0818 sec.
292087348