romanian english

Vlad Vieriu: Aspecte legale privind licitaţiile de artă online

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-7

Rezumat: Lato sensu, patrimoniul cultural mobil se suprapune peste o arie mult mai extinsă a vieţii noastre culturale, mult peste dimensiunea strict tehnică a bunurilor clasate în patrimoniul cultural mobil naţional. Civilizaţia umană contemporană este astăzi interesată de viaţa sa culturală mai mult decât niciodată. Circulaţia bunurilor culturale s-a intensificat odată cu creşterea apetitului pentru cultură, pe fondul unei perioade postbelice de pace şi prosperitate. Mijloacele tehnice au permis treptat gestionarea drepturilor asupra bunurilor culturale la distanţă, iar apogeul a fost atins în momentul în care încheierea la distanţă a actelor juridice a devenit o necesitate în timpul pandemiei. Astfel a luat naştere un univers aparte al licitaţiilor de artă online, ale cărui particularităţi juridice sunt de actualitate.

Cuvinte-cheie: patrimoniu cultural mobil; licitaţie online; artă; contracte încheiate la distanţă

Ciucă V.M., Drept roman. Lecţiuni, ed. a II-a, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014

Baias F.-A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. a II-a. revizuită şi adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0897 sec.
292087348