romanian english

ANCUȚA-ELENA FRANȚ, Premisele utilizării datării cu radiocarbon în investigaţia criminalistică

Rezumat: Această lucrare analizează posibilitatea de a utiliza datarea cu radiocarbon  (carbon-14) în cadrul unei investigații criminalistice. Datarea cu radiocarbon este considerată una dintre cele mai mari descoperiri ale secolului XX, deoarece permite stabilirea vârstei unor obiecte ce au vechime foarte mare. Metodele clasice de datare cu radiocarbon, bazate pe timpul de înjumătățire al carbonului-14, nu pot fi utilizate în criminalistică. Aceasta, deoarece asemenea metode funcționează doar dacă mostra are o vechime destul de mare, de cel puțin 300 de ani, iar într-o investigație criminalistică, de regulă, trebuie analizate mostre cu o vechime mult mai mică. Cercetătorii au descoperit însă o metodă de a stabili vârsta unor mostre de vechime mică, datorită creșterii cantității de carbon-14 din atmosferă ca urmare a experimentelor nucleare efectuate în anii `50 -`60 ai secolului XX. Această metodă, deși poate fi folosită doar temporar, se poate utiliza cu succes în cadrul investigațiilor criminalistice. 

Cuvinte-cheie: Criminalistică; radiocarbon; carbon-14; carbon produs de testele nucleare.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0819 sec.
292087348