romanian english

IOANA MARIA COSTEA, Premisele bugetare ale autonomiei locale şi ale descentralizării

Rezumat: Prezentul studiu are două repere de lucru și anume principiile de organizare a administraţiei publice locale, în principal principiul autonomiei locale şi modalitatea de finanţare a bugetelor locale. Dispoziţiile normative analizate au surse variate, pe de o parte de drept administrativ, pe de altă parte de drept bugetar şi de drept fiscal. Studiul analizează raportul dintre aceste dispoziţii şi modalitatea de transpunere a unor prevederi normative generice prin norme de drept financiar (bugetar şi fiscal). Interesul analizei derivă din interogaţia generică privind modalităţile concrete de confirmare normativă a principiilor autonomiei locale şi a mecanismelor descentralizării. În egală măsură, studiul va aborda şi perspective juridice privind restructurarea piramidei financiar-bugetare şi aspecte privind echitatea finanţării unităţilor administrativ-teritoriale, în scopul coeziunii sociale.

Cuvinte-cheie: principiul autonomiei locale; descentralizare; cote defalcate; sume defalcate; impozite şi taxe locale.

https://orcid.org/0000-0002-7787-4641


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0797 sec.
292087348