romanian english

LUCIA IRINESCU, Aplicarea regulilor de concurenţă în perioadele de criză: Lecţia COVID-19

Rezumat: Pe data de 16 martie 2020, Președintele României a emis primul Decret privind instituirea stării de urgență în România[1] pentru a preîntâmpina și a combate răspândirea virusului Covid-19. Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată prevăzute în Anexa 1 la Decret acoperă mai multe domenii de activitate: ordine publică, economic, sănătate, muncă și protecție socială, justiție, afaceri externe, etc. Starea de urgență medicală a generat un șoc major și fără precedent pentru economia mondială și pentru economia Uniunii. Întreprinderile se confruntă cu provocări excepționale din cauza crizei generate de pandemia de COVID- 19. Prezenta lucrare își propune să analizeze principalele efecte pe care situația de criză generată de pandemie le are asupra regulilor de concurență și cum acestea pot fi adaptate pentru a ajuta la depășirea efectelor crizei. Întreprinderile s-ar putea confrunta cu provocări variate și, prin urmare, ar putea fi nevoite să recurgă la diferite forme de cooperare.

Cuvinte cheie: concurență; criză economică; cooperare între întreprinderi; Covid-19.


[1] Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind insituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 212/16 martie 2020.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0814 sec.
292087348