romanian english

CODRIN MACOVEI, MARCELA-GEORGIANA OPĂRIUC, Declaraţia de primire în spaţiul locativ ...

Rezumat: Noțiunea juridică a domiciliului este reglementată de C. civ. care  o definește în cuprinsul art. 87, arătând că domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde aceasta declară că își are locuința principală. În aplicarea dispozițiilor Codului civil,Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români introduce o serie de indicați privind modalitățile de dovedire a existenței unui spațiu de locuit apt de fi calificat ca fiind domiciliu. Dintre acestea, declarația de luare în spațiu ne-a atras atenția în mod deosebit. În primul rând, pentru că naște dezbateri chiar între juriști în legătură cu interpretarea sa. În al doilea rând pentru că practica areușit instrumentalizarea sa dincolo de limitele raționale. În analiza acestei declarații am urmărit să descoperim natura sa, regimul său juridic, efectele sale și nu în ultimul rând eficiența sa.

Cuvinte-cheie: noțiunea juridică de domiciliu; dovadă; declarație; locuință; reședință.

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0816 sec.
292087348