romanian english

CAMELIA MIHĂILĂ, Teoria in house consacrată de hotărârea Teckal şi efectele sale ...

Rezumat: După 20 de ani, efectele hotărârii Teckal încă se regăsesc în multe dintre hotărârile Curții Europene de Justiție în domeniul achizițiilor publice și, mai ales, atunci când discutăm despre conceptul in house. Apariția excepției in house de la regulile comunitare transformată mai apoi într-o adevărată practică europeană materializată în elaborate contracte in house, a condus la o evoluție interesantă în domeniul achizițiilor publice, mai ales în rândul țărilor care au ales să utilizeze acest nou concept pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice agasate birocratic. Controversat și disputat, acest concept a fost subiectul multor dezbateri doctrinare ale sistemelor de drept care s-au confruntat cu aplicarea acestei exceptii în dreptul lor intern. Un concept puțin utilizat în dreptul românesc care, însă, merită atenția cuvenită.

Cuvinte cheie: cauza Teckal; excepția in house; achiziții publice; jurisprudență comunitară.

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0777 sec.
292087348