romanian english

ANDREEA ȘERBAN, Lex informatica şi protecţia datelor cu caracter personal

Rezumat: Utilizarea Internetului în comerț a devenit tot mai relevantă atât pentru legiuitorii la nivel European și internațional, cât și pentru părțile implicate. Operatorii de comerț se confruntă cu noi reglementări referitoare la protecția datelor cu caracter personal și Lex Mercatoria, corp de reguli nestatale specifice dreptului comerțului internațional, se aplică și în raporturi juridice realizate prin intermediul Internetului printr-o formă specifică infrastructurilor informaționale și anume, Lex Informatica. Prin acest concept avem în vedere atât produsul unui proces legislativ privat descentralizat, rezultat din tranziția comerțului din mediul teritorial în mediul virtual și practicile participanților la comerțul internațional online, cât și codul utilizat în programarea platformelor online, realizat de experți tehnicieni și informaticieni. În prezenta lucrare vom urmări modul în care noile reglementări referitoare la protecția datelor se aplică în spațiul online și în ce măsură regulile specifice dreptului comerțului internațional se întrepătrund cu acestea.  

Cuvinte-cheie: Lex Informatica; Lex Mercatoria; protecția datelor cu caracter personal; RGPD.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0862 sec.
292087348