romanian english

CASIA ZAHARIA, Frazeologisme cu trimitere la limbajul juridic în română şi germană

Rezumat: Pe de o parte, limbajul este autonom, dar, pe de altă parte, se află în contact apropiat cu lumea înconjurătoare. Fiecare comunitate își construiește propriul univers etno-cultural pe fondul elementelor economice, politice, sociale și culturale. Compararea frazeologismelor relevă diferențe și similarități culturale și naționale. Proverbele au reprezentat unul dintre cele mai bune mijloace de transfer al informației juridice. Există particularități ale culturii juridice de care traducătorul trebuie să țină cont.

Cuvinte-cheie: frazeologism, lege, comunitate

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0831 sec.
292087348