romanian english

SILVIA LUCIA CRISTEA, VIOREL BĂNULESCU, Dreptul la protecţia datelor personale ...

Rezumat: Prezentarea evoluţiei istorice a celor două drepturi permite evidenţierea deosebirilor ce le diferenţiază. O posibilă explicaţie primară consta în sursa de drept diferită a celor două, respectiv faptul că unul provine din sistemul de drept continental, pe când celălalt îşi are originea în sistemul anglo-saxon. Ceea ce vom încerca să demonstrăm prin acest articol este măsura în care evoluţia paralelă a celor două drepturi, în România, poate fi privită ca o extindere a listei atributelor de identificare ale persoanei fizice sau ca o etapă intermediară către o reglementare a unei noi instituții juridice, suveranitatea numerică.

Cuvinte cheie: protecția datelor personale, dreptul la viață privată, suveranitate numerică


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0859 sec.
292087348