romanian english

LUIZA-CRISTINA GAVRILESCU, Cerințe specifice contractelor bancare încheiate cu consumatorii

Rezumat: Datorită specificului operațiunilor care le formează obiectul, contractele bancare comportă unele condiții speciale de validitate, iar mecanismul lor de formare presupune îndeplinirea unor cerințe particulare. Fundamentul instituirii unor cerințe speciale de validitate îl constituie necesitatea protecției consumatorilor față de posibilele abuzuri la care ar putea fi supuși ca urmare a semnării unor contracte de adeziune cu banca. Condițiile speciale vizează asigurarea unui tratament juridic echitabil pentru părți, bazat pe o arhitectură echilibrată a contractului. În procesul de formare a contractului, un rol însemnat îl au îndeplinirea de către bancă a unor cerințe de informare și consiliere a clienților, pentru a le permite acestora să-și dea consimțământul în cunoștință de cauză. În acest scop se impune un anumit formalism informativ al contractului.  Totodată, la încheierea contractului banca trebuie să acționeze cu prudență și diligență, asigurând păstrarea confidențialității cu privire la informațiile furnizate de către client.

Cuvinte cheie: contracte bancare, consumatori, condiții speciale de validitate, informare și  consiliere, prudență și vigilență


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0873 sec.
292087348