romanian english

IULIAN MUNTEAN, Armonizarea legislaţiei naţionale la directiva 2000/31/CE...

Rezumat: La începutul anilor 90, Guvernul Republicii Moldova a început procesul de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul comunitar. În conformitate cu Directiva UE 2000/31/CE privind comerțul electronic, a fost elaborat cadrul legal național, adică Legea privind comerțul electronic nr. 284 din 22 iulie 2004. Autorul efectuează o cercetare privind reglementarea juridică a comerțului electronic, conformitatea acestuia cu cadrul UE, tendințele europene, aspectele practice și factorii care pot stimula comerțul electronic în Moldova. Scopul studiului este de a familiariza mediul academic, mediul de afaceri și părțile interesate cheie cu privire la oportunitățile de dezvoltare durabilă a comerțului electronic în Moldova. În concluzie, sa constatat că integrarea consumatorilor în procesul de luare a deciziilor este un factor-cheie pentru promovarea comerțului electronic.

Cuvinte cheie: Comerț electronic, cadru juridic, TIC, Moldova.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0846 sec.
292087348