romanian english

CODRIN MACOVEI, MIRELA CARMEN DOBRILĂ, Evidențierea reglementărilor privind circulația juridică...

Rezumat: În acest articol se realizează un examen al reglementărilor privind circulația juridică a terenurilor și construcțiilor, atât anterior, cât și după intrarea în vigoare a Noului Cod civil, cu evidențierea evoluției reglementărilor și a modificărilor survenite. Sunt punctate principiile aplicabile circulației juridice a terenurilor și construcțiilor și evoluția modificărilor acestora. În articol se fac corelații privind măsurile legislative de retrocedare a proprietăților.

Cuvinte cheie: circulație juridică, terenuri, construcții, publicitate imobiliară, formă autentică, valabilitate.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0862 sec.
292087348