romanian english

DRAGOȘ LUCIAN RĂDULESCU, Aspecte privind clauzele abuzive în contractele bancare. Prezumția discriminării

Rezumat: Constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale decurge din dreptul consumatorului de a invoca inegalitatea juridică a părților în privința contractelor de adeziune, precum și inexistența dreptului de a te prevala de efectul acestor clauze prevăzute în absența bunei-credințe, cu trimitere la normele imperative ce ocrotesc un interes general. Pe de altă parte, conceptul de discriminare se raportează la instituirea unor diferenţieri în privința drepturilor fundamentale ale persoanelor, prin fapte directe sau aparent neutre, ce vor avea ca efect nerespectarea principiului tratamentului juridic egal. În jurisprudența CEDO au fost considerate ca având caracter de discriminare inclusiv faptele prin care se creează situaţii juridice identice, în cazul în care persoanele ce erau obiectul acestora nu erau aflate în situații comparabile, cu excluderea discriminării pozitive.Articolul detaliază aspecte privind elementele necesare constatării existenței clauzelor abuzive, raportarea la discriminare, cu trimitere la jurisprudența CEDO în materie.

Cuvinte-cheie: contract; credit; consumator; impreviziune; clauze.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0865 sec.
292087348