romanian english

DESPINA-MARTHA ILUCĂ, Limite şi provocări în clasificarea întreprinderilor...

Rezumat: Prezentul studiu îşi propune identificarea şi analizarea unor limite în clasificarea întreprinderilor, privite atât singular, cât şi în grupuri de societăţi, întrucât de corecta calificare juridico-economică a acestora depinde şi accesul la unele scheme de finanţare. Am ales ca punct de referinţă legislaţia europeană reprezentată de Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii şi legislaţia română corespodentă, Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, care preia cu modificări – criticabile, în opinia noastră – definiţiile legiuitorului european. Partea finală a demersului suprapune perspectiva fiscală a temei, dată fiind „problema afilierii” societăţilor şi consecinţele sale.

Cuvinte-cheie: IMM; întreprindere autonomă; întreprinderi partenere; întreprinderi legate; persoane afiliate.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0823 sec.
292087348